starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Działania wspierające maturzystów w Garbolewskim

12-04-2018 08:46

A A A

Istotnym elementem pracy z uczniami w ZS CKP jest wspomaganie ich w wyborze kierunku dalszego kształcenia. W ramach tego działania klasy maturalne uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami uczelni na terenie szkoły oraz udają się na Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY do Warszawy.

W czasie Salonu mają okazję zobaczyć prezentacje ofert krajowych uczelni akademickich, a także wziąć udział w spotkaniach poświęconych studiom za granicą - w Niemczech, w USA, w Anglii, na Ukrainie, w Australii... Mogą nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami uczelni zagranicznych, uzyskać informacji o warunkach studiowania za granicą, o oferowanych programach i możliwościach podjęcia legalnej pracy i ewentualnego połączenia jej z nauką.  

W trakcie spotkań w szkole poznają ofertę uczelni, znajdujących się w niedalekiej odległości od Sochaczewa. Kolejną uczelnią, której przedstawicieli gościliśmy u siebie 5 marca, była filia Politechniki Warszawskiej w Płocku. Pani doktor Małgorzata Brych-Dobrowolska przedstawiła ofertę Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Opowiedziała o wyposażeniu uczelni, programach nauczania, systemie przeliczania wyników maturalnych na punkty oraz udogodnieniach socjalnych oferowanych studentom. Z całą pewnością, dzięki takim osobistym kontaktom z przedstawicielami uczelni, nasi uczniowie mogą nie tylko uzyskać przydatne informacje o kierunkach studiów, ale też porównać oferty wielu uczelni i wybrać najlepszą dla siebie.

  1. Sz. A. Ś.

     

 

ZOBACZ GALERIE