starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Projekt „Zawodowcy na start” w Garbolewskim nabiera tempa

12-04-2018 08:56

A A A

Projekt „Zawodowcy na start”, który jest realizowany w Technikum w ZS CKP w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, powstał w wyniku współpracy pani dyrektor Julii Jakubowskiej, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i firmy UPEMI w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie konieczności wprowadzenia efektywnych rozwiązań w obszarze kształcenia zawodowego, powiązanych z oczekiwaniami pracodawców i potrzebami lokalnego rynku pracy. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i finansowany z Funduszy Europejskich.

W projekcie uczestniczy 37 uczennic i 94 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik budownictwa, technik mechanik i technik obsługi turystycznej. Pierwsze zajęcia dla wszystkich zawodów rozpoczęły się w lutym 2018 roku. W dniach 20, 28 luty oraz 8 marca trzy grupy, łącznie 37 uczniów, zdobywały wiedzę i nabywały nowe umiejętności podczas warsztatów „Budowa i zarządzanie zespołem – praca zespołu”.  Wicedyrektor Anna Majcher we współpracy z panią dyrektor Julią Jakubowską starają się układać grafik zajęć tak, żeby był, jak najbardziej przyjazny uczniom i jednocześnie gwarantował efektywność zajęć. Dlatego zasadniczy start projektu zbiegł się z terminem, w którym odbywały się rekolekcje i uczniowie mieli mniej lekcji. Technicy budownictwa (I grupa) uczestniczyli w zajęciach z prawa budowlanego w dniach 19-21 marca. Również w tym samym terminie odbyło się szkolenie dla obsługi turystycznej z systemu Blue Vendo i kurs grafiki komputerowej (I grupa) dla techników informatyków. Uczestnicy projektu (mechanicy i budowlańcy) obecnie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego w formie warsztatów, a logistycy (I grupa) odbywają kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli. 23 marca odbył się wyjazd na branżowe targi logistyczne. W dniach 9-16 i 17 kwietnia technicy informatycy i technicy mechanicy wezmą udział w warsztatach z robotyki w Państwowym Instytucie Automatyki i Pomiarów w Warszawie. W maju druga grupa informatyków ukończy kurs grafiki komputerowej i druga grupa budowlańców odbędzie szkolenie z prawa budowlanego. W obydwu przypadkach zajęcia będą się odbywały w dni wolne dla uczniów, przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych. 14 maja technicy mechanicy rozpoczną trzytygodniowy kurs spawania metodą 111 w firmie ENERGOP Sochaczew.

Podczas miesięcy wakacyjnych uczestnicy projektu odbędą staże zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie województwa mazowieckiego. Rozmowy z firmami, odnośnie miejsc staży, są bardzo zaawansowane i jest już pewne, że spośród 88 uczniów, którzy wyrazili chęć odbycia stażu, 2/3 będzie miało tę możliwość w lipcu/sierpniu 2018 roku.

  1. Sz.

 

 

 

ZOBACZ GALERIE