starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Komunikat dla Stowarzyszeń Zwykłych – założonych przed 20 maja 2016 r.

10-05-2018 08:56

A A A

W związku z wejściem znowelizowanej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz.210) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r (Dz. U. z 2016 r., poz.644) w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów informujemy, że w terminie do 20 maja 2018 r. przedstawiciele stowarzyszeń zwykłych są zobowiązani dokonać wpisu do nowej ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 w/w ustawy.

Brak wpisu w w/w terminie skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa a co za tym idzie wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego.

 

Więcej informacji: w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, II p., pokój nr 209, tel. 864 18 52, e-mail: acwiek@powiatsochaczew.pl. Ponadto, wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl w zakładce – Jak załatwić – Stowarzyszenia zwykłe.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE