starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o konkursie na dyrektora ZSO

11-05-2018 12:48

A A A

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Sochaczewie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącychc w Sochaczewie.

Pełna treść ogłoszenia na stanowisko dyrektora ww. szkoły dostępna jest poniżej w formacie pdf oraz na Tablicy Ogłoszeń, znajdującej się na parterze urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 65,  96-500 Sochaczew.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora …….. w Sochaczewie” w terminie do 29 maja 2018 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. M. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

Ogłoszenie o konkursie - załącznik

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE