starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o konkursie na dyrektorów: ZS CKP i ZS RCKU

11-05-2018 13:08

A A A

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Sochaczewie o konkursie na dyrektorów szkół: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

Pełna treść ogłoszeń na stanowiska dyrektorów ww. szkół dostępna jest poniżej w formacie pdf oraz na Tablicy Ogłoszeń, znajdującej się na parterze urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 65,  96-500 Sochaczew.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora …….. w Sochaczewie” w terminie do 29 maja 2018 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. M. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul.marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

Ogłoszenie o konkursie - załącznik

 

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE