starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Cztery okręgi zamiast trzech

04-07-2018 10:44

A A A

Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła uchwałę w sprawie podziału powiatu sochaczewskiego na okręgi wyborcze. Dokument określa też numery tych okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym z tych okręgów. Wedle założeń powiat będzie miał nie trzy a cztery okręgi wyborcze.

 

Liczba radnych wybieranych w powiecie sochaczewskim w wynosi 21. Według stanu na koniec roku 2017 liczba mieszkańców powiatu wynosi niecałe 83 tys. Podstawowym kryterium stosowanym przy podziale powiatu na okręgi wyborcze jest tzw. norma przedstawicielstwa, wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców przez ustaloną liczbę radnych. W przypadku powiatu sochaczewskiego norma ta wynosi 3.951. Natomiast o liczbie mandatów w poszczególnych okręgach decyduje liczba mieszkańców stanowiąca wielokrotność normy przedstawicielstwa. Dotychczas w okręgu nr 2 obejmującym gminę Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin wybieranych było 7 radnych. Jednakże biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tej ostatniej gminy wynika, że będzie tu wybieranych 3 radnych, stąd konieczność utworzenia dla Teresina nowego okręgu nr 4. Natomiast pozostałe dwie gminy w okręgu nr 2 tj. gminy Sochaczew i Nowa Sucha będą wybierały 4 radnych.

Przypomnijmy, iż okręg nr 1 nadal tworzą cztery gminy: Brochów, Iłów, Młodzieszyn i Rybno, gdzie wybiera się łącznie 5 radnych do Rady Powiatu. Z kolei Miasto Sochaczew jako samodzielny okręg nr 3 wybierać będzie 9 radnych.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE