starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Projekty zweryfikowane

03-08-2018 14:43

A A A

Zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu projekty w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego zostały poddane dogłębnej analizie przez wydziały i jednostki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.  Weryfikacja projektów odbywała się na podstawie informacji podanych przez pomysłodawców w formularzach zgłoszenia projektu oraz na podstawie dodatkowych załączników i wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji formalno-prawnej oraz kosztowej projektu. Analiza zgłoszonych projektów odbywała się zgodnie z procedurami zawartymi w regulaminie PBO.

Na tej podstawie Zespół Opiniujący ds. PBO dokonał wyboru projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Lista projektów przyjętych do głosowania zostanie umieszczona w najbliższych dniach na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie tj. www.powiatsochaczew.pl oraz będzie dostępna w wersji papierowej na tablicy przy Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz na tablicach ogłoszeń w gminach powiatu sochaczewskiego.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do zapoznania się z projektami przyjętymi do głosowania w ramach PBO oraz do udziału w głosowaniu nad projektami, które odbędzie się od 9 do 30 września br.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE