starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Inwestycyjne lato na powiatowych drogach

06-08-2018 10:50

A A A

Trwają inwestycje drogowe prowadzone przez sochaczewski powiat. Choć upalna aura, a czasem intensywne ulewy prac z pewnością pracy nie ułatwiają, to jednak zadania realizowane są zgodnie z planem. Zaawansowane prace prowadzone są na drodze w gminie Brochów. To inwestycja dotycząca odbudowy najbardziej zniszczonych odcinków drogi powiatowej Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice o łącznej długości ponad 2 km. Inwestycja o wartości 1 372 748,88 zł współfinansowana jest ze środków powiatu sochaczewskiego oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie związane z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Podobnie, jak kolejna inwestycja, która w zasadzie dobiega już końca, a którą jest odbudowa drogi powiatowej Iłów – Giżyce na kilku odcinkach o łącznej długości 4,38 km. Koszt zadania realizowanego na terenie gminy Iłów wynosi 2 584 958,16 zł. W obu przypadkach wykonawcą prac jest sochaczewska firma „Prima”, która złożyła najkorzystniejsze oferty w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Samorząd powiatu sochaczewskiego dzięki swoim staraniom otrzymał dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym przypadku chodzi o przebudowę odcinka drogi w miejscowości Miękinki w gminie Iłów. Dużymi krokami zbliża się czas modernizacji najbardziej zniszczonego odcinka tej drogi. Odbył się już przetarg na realizację inwestycji, obecnie trwa szczegółowa analiza ofert, o wynikach poinformujemy niebawem.

Wkrótce rozpocząć ma się kolejne drogowe zadanie, tym razem w gminie Rybno. Sochaczewska firma DROG-BET wykona tu przebudowę drogi powiatowej Koszajec – Rybno na odcinku o długości 780m.

Ta sama firma zajmie się także wykonaniem remontów nawierzchni dróg powiatowych: Budy Stare – Leontynów (gm. Młodzieszyn) na długości 850m, Kaźmierów – Budki Piaseckie (gm. Sochaczew / gm. Teresin) na długości 395m, Matyldów – Rybno (gm. Rybno) na długości 680m oraz ulicy Ziemowita (m. Sochaczew) na długości 380m. Remont obejmie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową.

W porozumieniu z samorządem gminy Teresin powiat realizuje inwestycję pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I”. Droga z Szymanowa do Aleksandrowa jest gruntownie przebudowywana na odcinku ponad 1,3 km. Zadanie wykonuje firma „Prima” z Sochaczewa. Koszt inwestycji to niespełna 5 mln zł. Finansowane jest zarówno ze środków powiatu, jak i gminy Teresin, a także z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Remontem kolejnego odcinka tej drogi, usytuowanego na terenie gminy Wiskitki, zajmie się powiat żyrardowski.

Trwają zasadnicze roboty związane z przebudową drugiego odcinka ul. Trojanowskiej w Sochaczewie. To wspólna inwestycja samorządu powiatowego i miejskiego, wsparta środkami rządowymi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Przebudowa dotyczy odcinka 1,1 km - od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Przylasek i kosztować będzie ponad 6,1 mln zł. Również w ramach współpracy z samorządem miejskim powiat sochaczewski realizuje przebudowę ulicy Towarowej, Ks. Janusza i Sienkiewicza. Wykonawcą zadania jest firma „Strabag” z Pruszkowa. Koszt inwestycji to 4 989 167,51 zł, zostanie on pokryty ze środków powiatu, miasta, a także z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Obecnie rozpoczął się drugi etap tej inwestycji.

Wiele wskazuje na to, że jeszcze podczas tegorocznego lata ruszy przebudowa drogi powiatowej łączącej miejscowości Gradów (gm. Nowa Sucha) i Jeżówka (gm. Sochaczew) na odcinku blisko 800m. Zakres robót poza modernizacją drogi obejmie m.in. budowę chodnika, wykonanie rowów przydrożnych, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej, a także umocnienie poboczy, budowę i przebudowę zjazdów oraz przebudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii. Wykonawcą inwestycji za kwotę 929 085,37 zł będzie firma „DROG-BET” z Sochaczewa.

Trwa postępowanie przetargowe dotyczące kolejnej inwestycji. Tym razem jeśli chodzi o planowaną odbudowę najbardziej zniszczonych odcinków drogi powiatowej Kamion-Witkowice w gminie Młodzieszyn o łącznej długości 4,51 km.

Jak widać sporo dzieje się tego lata na drogach powiatowych. Warto przy tym zaznaczyć, że większość inwestycji w poszczególnych gminach to efekt dobrej współpracy między samorządem powiatowym, a gminnymi i miejskim, które współfinansują poszczególne zadania.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie