starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

LISTY PROJEKTÓW W RAMACH PBO

07-08-2018 09:53

A A A

Zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu projekty w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego zostały poddane dogłębnej analizie przez wydziały i jednostki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Weryfikacja projektów odbywała się na podstawie informacji podanych przez pomysłodawców w formularzach zgłoszenia projektu oraz na podstawie dodatkowych załączników i wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji formalno-prawnej oraz kosztowej projektu. Analiza zgłoszonych projektów odbywała się zgodnie z procedurami zawartymi w regulaminie PBO. Na tej podstawie Zespół Opiniujący ds. PBO dokonał wyboru projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców powiatu sochaczewskiego - Kliknij tu---> „Lista projektów przyjętych do głosowania”. Przedstawiamy również - Kliknij tu--->„Lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do zapoznania się z projektami przyjętymi do głosowania w ramach PBO oraz do udziału w głosowaniu nad projektami, które odbędzie się od 9 do 30 września br.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE