starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Osiemdziesiątka wystartowała

06-09-2018 11:05

A A A

Prawie 900 uczniów wzięło udział w uroczystym otwarciu nowego roku szkolnego w ZS CKP. Tego dnia pogoda dopisała i wszyscy mogli spotkać się na boisku szkolnym.

Ten rok szkolny będzie krótszy od minionego – rozpoczął się 3 września, a ostatni dzwonek zapowiadany jest na 21 czerwca, chyba że MEN zdecyduje o jego skróceniu i będzie to 19 czerwca. Nowy rok szkolny to również nowe wyzwanie dla uczniów, jak zauważyła, witająca młodzież dyrektor Osiemdziesiątki, Julia Jakubowska. Ogromną zmianę z pewnością odczują pierwszoklasiści, oni rozpoczęli nowy etap w swojej edukacji. W tym roku w ZS CKP wraz ze szkołą zaoczną będą 34 oddziały. Nabór i w tym roku zakończył się sukcesem. Otwarto 9 klas pierwszych: jedną klasę liceum o profilu rehabilitacyjno-sportowym – zainteresowanie nauką w tej klasie było ogromne i nie wszyscy mogli zostać przyjęci. Jeśli chodzi o technikum to poza dotychczasowymi klasami takimi jak: technik budownictwa, informatyk, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanik, technik obsługi turystycznej, logistyk otwarto klasę z nowym zawodem technik elektryk. Niektóre z klas technikum są łączone, a to oznacza, że uczniowie są podzieleni na grupy, wiąże się to też z koniecznością takiego dostosowania planu, by zajęcia mogły odbywać się płynnie. O tych i innych uwarunkowaniach nadchodzącego roku szkolnego mówiła dyr. J. Jakubowska w swoim powitalnym wystąpieniu.

Wśród zaproszonych gości byli: Anna Sikora przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele firmy DHL: Jacek Malinowski – menager DHL oddział Sochaczew oraz Anna Ickiewicz – menager do spraw administracji i zaopatrzenia.  Osiemdziesiątka współpracuje z wieloma zakładami pracy, dzięki czemu uczniowie mogą w nich odbywać praktyki i zdobywać niezbędne umiejętności zawodowe. Umowa o współpracy z firmą DHL została podpisana podczas uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego w obecności uczniów i nauczycieli.

Tym razem nowy rok szkolny wraz z uczniami Osiemdziesiątki powitał też wicestarosta sochaczewski – Tadeusz Głuchowski. Nie od dziś wiadomo, że ZS CKP potrzebuje pełnowymiarowej, nowoczesnej sali gimnastycznej. Te, którymi dysponuje są zbyt małe i nie wystarczają do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla tak dużej liczby uczniów. Wicestarosta zapewnił, że prace przygotowawcze do wybudowania nowej sali będą prowadzone. W budżecie zarezerwowano środki finansowe na sfinansowanie dokumentacji. Jeszcze nie padły daty – ale wicestarosta złożył publiczną deklarację, że sala będzie budowana.

Pierwszy dzień to dla rozpoczynających edukację w Osiemdziesiątce nowi nauczyciele, nowi koledzy, trochę stresu i pytanie, jak odnajdą się w nowej grupie.

Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami - pierwszoklasiści wspólne zapoznawali się ze szkołą. Osiemdziesiątka to naprawdę duży budynek, pierwszego dnia można zabłądzić w labiryncie jej korytarzy, dlatego na początku zawsze potrzebna jest pomoc wychowawców i starszych kolegów.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!  

Grażyna Bolimowska-Gajda

 

ZOBACZ GALERIE