starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Ruszyła procedura odbioru tegorocznych inwestycji drogowych

13-09-2018 21:20

A A A

Pierwsze z tegorocznych inwestycji na drogach powiatowych dobiegają końca. W piątek, 7 września br. na trzech z nich rozpoczęto procedurę odbioru. Zgłoszono wykonanie robót, a zgodnie z zawartą umową inwestor ma 7 dni na przystąpienie do odbioru, a następnie w terminie 14 dni od daty jego rozpoczęcia, jeśli nie ma uwag powinien dokonać odbioru końcowego.

 

Powiat przystąpił do odbioru inwestycji 7 września br. Na miejsce udał się zespół, na czele ze starostą Jolantą Gonta, wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzatą Dębowską, jej zastępcą Krzysztofem Zielińskim, inspektorem nadzoru Danutą Kamińską, a także przedstawicielem wykonawcy Marcinem Głuchowskim. Obecni byli też mieszkańcy, którzy bardzo mocno zabiegali o te inwestycje, a w trakcie ich realizacji przyglądali się postępowi robót, byli w stałym kontakcie z władzami powiatu, zadawali pytania, wnosząc niejednokrotnie swoje uwagi i spostrzeżenia.

 

W pierwszej kolejności zespół udał się na drogę Iłów-Giżyce, gdzie wykonano odbudowę drogi na długości 4,38 km. We wstępnej ocenie zespołu droga jest gotowa, wykonana zgodnie z projektem. Potwierdzili to również mieszkańcy w osobach Łukasza Szymańskiego oraz Pawła Wujcika, którzy po dokładnym przyjrzeniu się wykonanym robotom z zadowoleniem przyjęli fakt, że od wielu lat wyczekiwana inwestycja znalazła wreszcie swój finał.

 

Następnie zespół pojechał na drogę Iłów-Miękinki, gdzie czekała już Dorota Bernat, radna gminy Iłów. Dziękując za wykonany odcinek drogi prosiła o kontynuację tej inwestycji wskazując argumenty świadczące o konieczności prowadzenia tam dalszych prac remontowo-inwestycyjnych.

 

Ostatnią ocenianą inwestycją była budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej na odcinku Żuków-Młodzieszyn. Radny powiatowy Sylwester Lewandowski, oceniając bardzo pozytywnie profesjonalizm wykonania robót, upomniał się o budowę kolejnego odcinka tego chodnika, wskazując jak ważną rolę odgrywa on w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom.

 

- Cieszę się, że już niedługo dokonamy odbiorów tych trzech inwestycji, które mieszkańcy przyjęli z tak dużym zadowoleniem. Inwestycje te, to wydatek powiatu o wartości ponad 3 mln. złotych. Oczywiście to nie tylko środki z budżetu powiatu, ale też otrzymane w ramach dotacji rządowych, jak również od gminy Iłów oraz gminy Sochaczew. Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do realizacji tych inwestycji, chcę zauważyć, że na podziękowania zasługują również mieszkańcy, a szczególnie: Łukasz Szymański, Paweł Wujcik, Dorota Bernat oraz Sylwester Lewandowski, gdyż to ich determinacja i poparte mocnymi argumentami rozmowy z Zarządem Powiatu doprowadziły do zrealizowania właśnie tych a nie innych inwestycji - mówi starosta Jolanta Gonta.- Zarząd i Rada Powiatu musi mimo olbrzymich potrzeb, z powodu niewystarczających środków dokonywać wyborów, które z inwestycji prowadzić najpierw, a które trzeba odsunąć w czasie. W ustalaniu kolejności brane są bardzo różne czynniki, takie jak bezpieczeństwo, możliwość otrzymania dofinansowania, ale zaangażowanie mieszkańców też jest brane pod uwagę, bo kto jak nie mieszkańcy potrafi najcelniej wskazać preferencje i potrzeby lokalnej społeczności. I nie jest tak, że dany mieszkaniec dąży do zrealizowania inwestycji tylko przy swojej posesji tak, aby miał wygodniej i lepiej przemieszczać się z miejsca na miejsce. Przykładem jest choćby Łukasz Szymański, mieszkaniec miejscowości Wężyki, a mocno zaangażowany w przebudowę całej drogi Iłów-Giżyce. – dodaje starosta.

ZOBACZ GALERIE