starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

REGULAMIN TERESIN CUP 2018

01-10-2018 20:21

A A A

Piłkarski Turniej o Puchar Starosty Sochaczewskiego

 

z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

oraz 20-lecia Powiatu Sochaczewskiego

 

CEL IMPREZY

Popularyzacja piłki nożnej i zdrowego stylu życia poprzez sport, stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku, integracja, uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20-lecia Powiatu Sochaczewskiego.

 

ORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie.

 

TERMIN I MIEJSCE

6 października (sobota) 2018 roku, boisko „Orlik” GOSiR Teresin, aleja XX-lecia 32, godz. 9.30.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- W turnieju udział mogą wziąć jedynie zawodnicy pełnoletni, którzy w dniu zawodów lub wcześniej ukończyli 18 lat.

- W turnieju weźmie udział maksymalnie 6 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń).

- Zespół składa się maksymalnie z 10 zawodników (5 graczy w polu + bramkarz + maks. 4 rezerwowych).

- Udział w turnieju jest bezpłatny.

- Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną „bez spalonego”, zmiany „hokejowe”.

- Zabranie się gry w butach typu „wkręty”. 

- Zawodnik może być ukarany żółtą kartką – 1 minuta wykluczenia. Zespół gra w osłabieniu, kara mija po upływie czasu 1 minuty.

- Zawodnik ukarany czerwoną kartką (w wyniku drugiej żółtej) podlega dyskwalifikacji do czasu zakończenia danego meczu. Obowiązuje jednocześnie wykluczenie 1 minutowe dla drużyny.

- Zawodnik ukarany czerwoną kartką (bez kumulacji) za nadzwyczaj brutalną grę, bardzo niesportowe zachowanie, spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia rywalki itp. może zostać wykluczony z gry w następnym meczu, jak również może zostać wykluczony z gry w dalszej części turnieju (decyzję podejmuje arbiter po konsultacji z organizatorem). Zespół gra w osłabieniu do końca spotkania.

 

SYSTEM GRY

Uzależniony od ostatecznej liczby zgłoszonych drużyn.

 

NAGRODY

Puchary dla drużyn z podium, wyróżnienia indywidualne, nagrody rzeczowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Drużyny ponoszą odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia wynikłe na skutek korzystania z infrastruktury GOSiR Teresin na jego terenie.

- Organizator nie odpowiada za szkody powstałe podczas turnieju oraz kontuzje uczestników, jak i za rzeczy zagubione podczas turnieju.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział  w  turnieju  osób  chorych  i  wynikających  z  tego wypadków  i  urazów.

- Koszty organizacji turnieju pokrywa organizator.

- Zawodnik przystępujący do zawodów zna swój stan zdrowia i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje udziału w turnieju.

- Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.

- Przystąpienie do rozgrywek oznacza pełną akceptację regulaminu.

- Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych osób fizycznych (RODO) zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych celem publikacji zdjęć oraz imion i nazwisk uczestników w foto-relacji, artykułach prasowych, audycji multimedialnych, audio, jak i radiowych, oraz w materiałach stanowiących relację z turnieju w masowych środkach przekazu, w tym również w sieci internet (organizator może wykorzystać dane zawodników do celów promocyjnych turnieju).

- O sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje wyłącznie organizator turnieju.

 

 

 

 

ZOBACZ GALERIE