starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Projekty PBO do realizacji w 2019

31-10-2018 12:20

A A A

W dniach 9-30 września 2018 roku mieszkańcy naszego powiatu mogli oddawać głosy na 16 projektów zgłoszonych w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Na liście znalazły się 3 projekty miękkie i 13 twardych. Po przeliczeniu głosów do realizacji wyłoniono 3 projekty miękkie oraz 1 twardy.

Ustalanie wyników głosowania polegało na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy projekt. Oddane głosy zostały przeliczone na punkty proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/203/2018 z 14 maja 2018 roku.

Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2019 roku:

Projekty miękkie:

  • „Język angielski dla każdego” - kurs nauki języka angielskiego dla mieszkańców
    z terenu powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 2 745 - tj. 9 696,29 punktów.
  • „Kino letnie w gminie Nowa Sucha” - kino plenerowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców. Szacunkowy koszt projektu 15 000 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 995 - tj. 4 273,25 punktów.
  • „Średniowieczne korzenie powiatu sochaczewskiego” - cykl pokazów rycerskich na terenie powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 393 - tj. 978,51 punktów

Projekt twardy:

  • „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZS RCKU w Sochaczewie”. Szacunkowy koszt projektu
    775 342 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 4 626 - tj. 15 416,66 punktów.

Przypominamy, iż pula środków w ramach PBO to 1 000.000 zł (projekty miękkie
- 200 000 zł, projekty twarde – 800 000 zł).  Możliwość oddania głosu na wybrane projekty w ramach  PBO spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Za pośrednictwem ankiety do głosowania można było oddać maksymalnie 2 głosy. Do Starostwa wpłynęło łącznie 12 181 szt. ankiet do głosowania. Liczba głosów oddanych przez mieszkańców to 19 263, w tym 18 427 to głosy ważne, a 836 to głosy nieważne. Zdecydowana większość mieszkańców oddała głos za pomocą formy papierowej, natomiast w formie elektronicznej oddanych zostało  85 ankiet do głosowania. Najwięcej głosów zostało oddanych w Kancelarii Ogólnej Starostwa tj. 13 474, w Urzędzie Gminy Iłów – 1 516 oraz w Urzędzie Gminy Nowa Sucha 1 338.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za ogromne zaangażowanie i duży wkład w proces głosowania na projekty, które dotyczyły ich miejsca zamieszkania i były związany z realizacją przedstawionego przez nich pomysłu na rozwój powiatu sochaczewskiego. 

Starostwo  Powiatowe w Sochaczewie

Kliknij tu --- Zestawienie projektów twardych i projektów miękkich wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz szacunkową kwotą realizacji projektu.

ZOBACZ GALERIE