starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Stypendystki z „Iwaszkiewicza”

03-12-2018 23:21

A A A

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre. 

Tegoroczna uroczystość, podczas której wręczono na rok szkolny 2018/2019 dyplomy 278 stypendystom Prezesa Rady Ministrów z rejonu warszawskiego, miała miejsce 26 listopada 2016r w Wyższej Szkole  Menedżerskiej  w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział m.in: Marek Suski - szef Gabinetu Kancelarii Prezesa Rady  Ministrów, Joanna Szczawińska - Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Dorota Skrzypek - Mazowiecki Wicekurator Oświaty i Stanisław Dawidziuk – prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Wśród wyróżnionych znalazły się 2 uczennice Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie: Natalia Burzyńska z klasy IIIb Liceum Ogólnokształcącego i Gabriela Skrzypczuk z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista, które otrzymały promocje z wyróżnieniem i osiągnęły najwyższe średnie w szkole. Ich całoroczna praca i wysiłek zostały docenione i nagrodzone prestiżowym stypendium. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

H.B

ZOBACZ GALERIE