starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Budżet 2019 uchwalony

28-12-2018 08:29

A A A

Siedemnastoma głosami „za”, przy jednym głosie „przeciw” i dwóch „wstrzymujących się” Rada Powiatu przyjęła 28 grudnia br. plan dochodów i wydatków na rok 2019. W powiatowym budżecie zaplanowano dochody w łącznej kwocie 81.056.653,76 zł oraz wydatki równe 79.996.203,00 zł. Różnica wynosząca wartość 1.060.450,76 zł stanowi nadwyżkę budżetu. Zostanie ona przeznaczona na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Starosta sochaczewski Jolanta Gonta podsumowując projekt budżetu podkreśliła, iż jest to dobry i perspektywiczny budżet, który zapewnia stabilność w postaci środków na bieżące funkcjonowanie powiatu, a jednocześnie harmonijny jego rozwój. Zabezpieczone są w nim środki na kontynuację rozpoczętych projektów, zakupy inwestycyjne, realizację nowych zaplanowanych zadań m.in. dalsze remonty i modernizację dróg, poprawę infrastruktury szkolnej, dalsze działania wprowadzające do budowy nowej przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie czy budowy tunelu w Teresinie. Łącznie w budżecie na inwestycje zapisano ponad 6,5 mln zł, środków na inwestycyjne wkłady własne, które pozwolą na pozyskanie również w roku 2019 zewnętrznych dotacji, z których powiat dotychczas umiejętnie korzysta.

Podczas III sesji do grona radnych, składając uroczyste ślubowanie, dołączył Józef Chocian, który decyzją Komisarza Wyborczego w Płocku zastąpił radnego Marka Fergińskiego. Przyjął on bowiem stanowisko zastępcy burmistrza miasta Sochaczew, tym samym rezygnując z zasiadania w Radzie Powiatu w Sochaczewie. Józef Chocian uzyskał drugi wynik w ostatnich wyborach jako kandydat w okręgu numer 3 z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego. Co ważne, przeważającą decyzją Rady Powiatu uzupełnił on skład jej prezydium jako wiceprzewodniczący.

Rada Powiatu, aby usprawnić swoje działania w nadchodzącym nowym roku, tradycyjnie na ostatniej sesji przyjęła harmonogram pracy Rady Powiatu na 2019 rok oraz zatwierdziła roczny plan kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE