starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

07-01-2019 11:55

A A A

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia w związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III –Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. Mazowieckiego.

Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Oraz sprzyjające temu warunki meteorologiczne takie jak: słaby wiatr, wyż, zamglenia. Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować  negatywne skutki zdrowotne. Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl . Zaleca się aby kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze,  z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych ograniczyły czas przebywania na powietrzu.

Pył zawieszony PM2,5 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE