starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Nowoczesne pracownie dla „cyfrowców” i geodetów z „Ogrodnika”

11-01-2019 15:37

A A A

Dzięki udziałowi w projekcie „Zawodowcy na start”, nasza szkoła wzbogaciła się o nową pracownię grafiki komputerowej i poligrafii cyfrowej, a także zyskała sprzęt do pracowni geodezyjnej.       

W poniedziałek, 7 stycznia 2019 r. uczniowie Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej rozpoczęli zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej. Szkolny koordynator projektu, Remigiusz Szafrański podaje, że z funduszy europejskich zostało zakupionych przez Lidera projektu (UPEMI) 15 uczniowskich stacji roboczych, złożonych z nowoczesnych i wydajnych komputerów, monitorów o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 24ʺ. Ponadto w pracowni zainstalowano tablicę multimedialną wraz komputerem nauczycielskim, a także wydajne urządzenie wielofunkcyjne do druku, skanowania i kopiowania w kolorze i w formacie A3.

Dzięki dostawie sprzętu uzgadniane są już ostatnie szczegóły harmonogramu 260 godzin certyfikowanych kursów specjalistycznych dla uczniów TGiPC, finansowanych z funduszy UE w ramach projektu „Zawodowcy na start”.

Ważną pozycję stanowią także specjalistyczne programy do grafiki komputerowej CorelDRAW Graphics Suite, Adobe CS6, program do obróbki filmów i AUTO-CAD, a także program do opracowywania danych z pomiarów geodezyjnych C-GEO.

Pracownia dla Technikum Geodezyjnego została wyposażona w tablicę multimedialną i laptop nauczycielski z oprogramowaniem geodezyjnym. W najbliższym czasie dostarczone zostaną także profesjonalne tachimetry i pozostały sprzęt geodezyjny.

Wartość uzyskanej pomocy rzeczowej z funduszy UE to w sumie 175 tys. zł.

Dyrektor Marek Wernicki, nie kryjąc zadowolenia z pozyskanego sprzętu, wskazuje, że pozwoli to znacznie podnieść jakość kształcenia zawodowego w naszej szkole. Na tym sprzęcie będą realizowane zajęcia praktyczne w ramach projektu oraz programów nauczania praktycznej nauki zawodu. Ponadto będą one służyły do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Kierownik Kształcenia Praktycznego, Monika Osiecka dodaje, że znacznej poprawie ulegnie także komfort pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

rs

 

 

 

ZOBACZ GALERIE