starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Konkurs historyczny

06-02-2019 08:16

A A A

Wrzesień 1939 roku bez tajemnic

Przypominamy i zachęcamy do udziału w konkursie.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie „Nasz Zamek” już po raz trzeci organizują Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. Jego głównym celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, walkami w kampanii wrześniowej 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą. Konkurs jest skierowany do uczniów klas siódmych, ósmych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego oraz w gminach sąsiadujących z naszym powiatem. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Sochaczewskiego, a partnerem zostało Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Laureaci z trzech pierwszych miejsc, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich sponsorami są firma Retail Park Sochaczew sp. z o.o., właściciel obiektu Multishop Sochaczew oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie (Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie).

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony 18 marca 2019 r. o godzinie 10.00 na terenie szkoły, do której uczęszcza uczestnik. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w kwietniu 2019 r. na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Szkoła zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu). Wypełniony poprawnie formularz wraz z informacją o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach osoby, której dane dotyczą wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 i 3 do regulaminu) należy wysłać w terminie do 4 marca 2019 r. (decyduje data doręczenia lub nadania listem poleconym) na adres Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Każda ze szkół biorących udział w Konkursie może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

 Dodatkowe informacje podano w Regulaminie – dostępny na stronach internetowych organizatorów.

ZS RCKU

ZOBACZ GALERIE