starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Multimedialne ukazanie kobiety

11-03-2019 13:56

A A A

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ,,Dom na szlaku’’ im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie organizuje konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej zatytułowanej  „Być kobietą, być kobietą”. Prace konkursowe należy dostarczyć do MOW w Załuskowie do 25 marca br.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, która ukazywać będzie wizerunek kobiety w aspekcie życia kulturalnego i społecznego ze szczególnym akcentem idei savoir –vivre. Komisja przy ocenie prac, weźmie pod uwagę zgodność prezentacji z tematyką konkursu, estetykę wykonania. Znaczenie będzie miała oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, dbałość o szczegóły, jak również ujęcie perspektywy. Prace oceniane będą w dwóch  kategoriach wiekowych: klasy VII, VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjów oraz klasy szkół ponadpodstawowych. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie klas VII/VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjów oraz wszystkich typów szkół ponadpodstawowych powiatu sochaczewskiego. Samodzielnie wykonane prace, należy dostarczać w terminie do 25 marca br. do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ,,Dom na szlaku’’ im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród, których fundatorem jest m.in. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Powiatowy Zespół Edukacji, odbędzie się na przełomie marca i kwietnia br.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

 Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać: telefonicznie pod numerem telefonu 24 277 46 15  oraz drogą elektroniczną e-mail: asten@op.pl, jolantaziolkowska13@wp.pl.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

 

 

 

 

ZOBACZ GALERIE