starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Wystartuj w ekologicznym konkursie w Teresinie

11-03-2019 12:36

A A A

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna przy Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „Nie wyrzucaj – przetwarzaj”. Skierowany on jest do młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu powiatu sochaczewskiego i powiatów ościennych. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

- Celem konkursu jest przede wszystkim zainteresowanie młodzieży wykorzystaniem surowców wtórnych i odpadów dla wykonywania rzeczy pożytecznych, ale też kształtowanie postaw dbałości o środowisko naturalne i zasoby Ziemi i rozszerzenie zainteresowań młodzieży w zakresie techniki i sztuk pięknych – informuje Ewa Odolczyk, dyrektor szkoły.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy o dowolnym charakterze z zastosowaniem surowców wtórnych lub odpadów np. zielone ściany, dywaniki, wazoniki. Prace mogą być indywidualne lub zespołowe. Przy ich ocenie komisja konkursowa weźmie pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, oryginalność prac, jakość i estetyka wykonania, a także użytkowość pracy.

Prace należy nadsyłać na adres: Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie 96-515 Teresin Aleja XX-lecia 12, bądź dostarczyć je osobiście do sekretariatu szkoły. Na prace organizatorzy czekają wyłącznie do 15 kwietnia 2019 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 25 kwietnia (czwartek) br. o godzinie 13.00.

Dla najlepszych uczestników (20 osób) zostaną przeprowadzone warsztaty ekologiczne przez firmę L’Oreal i wycieczka do siedziby firmy (L’Oreal jest również sponsorem nagród).

Należy pamiętać, iż prace zgłoszone do konkursu powinny być oryginalnymi dziełami uczestników, które nigdy nie brały udziału w innych konkursach. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz  adresem szkoły.

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy pod numerem telefonu 46 86 13 813. Zapraszamy do udziału! Na uczestników czekają cenne nagrody.

 

 

ZOBACZ GALERIE