starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Dwudziestolecie międzywojenne w piosence

14-03-2019 08:52

A A A

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w I edycji międzypowiatowego konkursu piosenki „Dwudziestolecia międzywojennego” – pod patronatem starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta.

 

Organizatorzy za cel konkursu postanowili obrać m.in. poznanie bogatej historii polskiej muzyki dwudziestolecia międzywojennego, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród młodzieży a także rozwijanie talentów estradowych oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Konkurs polega na indywidualnym zaprezentowaniu utworu muzycznego z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych: klas IV-VIII oraz gimnazjum z podziałem na wskazane w regulaminie kategorie wiekowe.  Ma charakter otwartego przeglądu, w którym mogą wystąpić indywidualni wykonawcy. Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut, zaś ścieżki dźwiękowe (akompaniament na nośnikach) nie mogą mieć nagranego wokalu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 marca a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 kwietnia w Załuskowie. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i dyplomy.

Zgodnie z regulaminem, komisja konkursowa oceniać będzie zarówno wokale, jak i sceniczne zdolności uczestników, dobór repertuaru, umuzykalnienie i dykcja, ale też prezentację muzyczną (kostiumy/scenografia) i pomysłowość.

Karty zgłoszeniowe z wypełnionym oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć lub  przesłać  do  Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego  im.  gen.  Tadeusza  Kutrzeby w Załuskowie, Załusków 8, 96-521 Brzozów lub drogą e-mail: inkakubiak@wp.pl, ewelina.b20@op.pl

Karta zgłoszeniowa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej placówki www.domnaszkalu.edupage.org oraz na www.powiatsochaczew.pl w zakładce KONKURSY.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać: telefonicznie pod numerem telefonu: 24 277 46 15. 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE