starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

O przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

12-04-2019 15:22

A A A

Tym razem to powiat sochaczewski był gospodarzem narady organizowanej corocznie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, poświęconej w głównej mierze problematyce korzystania ze środków finansowych, pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej. Dwudniowa konferencja (11-12.04) miała miejsce w Hotelu „Chabrowy Dworek” w Serokach-Wsi w gminie Teresin.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Maciej Małecki - poseł na Sejm RP, Edyta Muszyńska - zastępca  dyrektora Wydziału Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA, Artur Standowicz - wicewojewoda mazowiecki, Jolanta Gonta - starosta sochaczewski, Andrzej Kierzkowski - przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie. Nie zabrakło delegacji m.in. z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego. Starosta wyraziła zadowolenie z powodu organizacji tak ważnego spotkania w naszym powiecie.  – Samorząd powiatowy jest beneficjentem znacznych środków na inwestycje. Dzięki pozyskanym funduszom udaje się odbudować wiele najbardziej zniszczonych odcinków dróg – podkreślała starosta Jolanta Gonta.

Zanim rozpoczął się panel ściśle związany z tematyką narady, licznie zebrani zapoznali się z informacjami na temat powiatu sochaczewskiego. Rzecznik prasowy Starostwa Marcin Odolczyk mówił przede wszystkim o tutejszych walorach turystyczno-kulturalnych. Z kolei Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg omówiła zadania wykonane w ramach otrzymanej przez powiat dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie robót związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń, noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2015 – 2018. Stan zagrożeń powodziowych na terenie naszego powiatu wyjaśniał natomiast Lesław Siergiej, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzenia Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa.

Wśród punktów obrad była też wizytacja terenowa, uczestnicy udali się na jedną z wykonanych inwestycji - na gruntownie przebudowany most w Lasotce w gminie Iłów.

Z kolei, w ramach mniej oficjalnej części konferencji odwiedzili klasztor w Niepokalanowie. Szczególne ich zainteresowanie wzbudziło Światowe Centrum Modlitwy o Pokój „Gwiazda Niepokalanej” w Bazylice Mniejszej.

W drugim dniu spotkania prezentowano informacje nt. realizowanych na terenie siedmiu województw projektów ochron przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

 

ZOBACZ GALERIE