starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Ruszyła rekrutacja do powiatowych szkół na rok szkolny 2019/2020

14-05-2019 09:48

A A A

Od 13 maja rozpoczął się etap logowania kandydatów. Adres strony internetowej dla kandydata to: sochaczew.edu.com.pl

Uwaga! Zakończenie etapu logowania nastąpi 20 maja br. o godzinie 15:00.

 

 

 OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW:

                                   

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE

- matematyka, chemia, język angielski,

- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,                       

- biologia, chemia,

- matematyka, geografia, język angielski,

- matematyka, fizyka, język angielski,

- matematyka, fizyka, informatyka.

                                   

                                   

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE

                                   

Liceum Ogólnokształcące                             

- biologia, geografia, język angielski.                           

 

Technikum                            

- technik mechanik,

- technik budownictwa,

- technik logistyk,

- technik urządzeń dźwigowych ,

- technik elektryk,

- technik informatyk.

                                   

Branżowa Szkoła I stopnia

- mechanik pojazdów samochodowych

- wielozawodowa: blacharz samochodowy, fryzjer, krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, lakiernik samochodowy, blacharz, elektromechanik, betoniarz-zbrojarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, elektronik, mechanik motocyklowy, magazynier – logistyk, dekarz; ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator urządzeń przemysłu chemicznego.                                

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TERESINIE

                                   

Technikum                            

- technik mechanik,

- technik elektroenergetyk transportu szynowego,

- technik logistyk,

- technik przemysłu mody,

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

- technik mechanik lotniczy.

                                   

Branżowa Szkoła I stopnia                           

- kierowca mechanik,

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,

- elektryk.

                                   

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

                                   

Liceum Ogólnokształcące                             

- biologia, chemia, język angielski,

- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

                                   

Technikum                            

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik eksploatacji portów i terminali,

- technik geodeta5.technik ogrodnik.

                                   

Branżowa Szkoła I stopnia                           

- kucharz,

- wielozawodowa: piekarz, operator maszyn leśnych, cukiernik, fotograf, drukarz offsetowy, operator procesów introligatorskich.

                                   

                                   

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

                                   

Liceum Ogólnokształcące

- język obcy, geografia, wos,

- język obcy, język polski, historia.

                                   

Technikum

- technik  ekonomista,

- technik rachunkowości,

- technik hotelarstwa,

- technik reklamy,

- technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

                                   

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. F. CHOPINA W SOCHACZEWIE

                                   

- język polski, język angielski, język niemiecki,

- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

- biologia, chemia,

- matematyka, geografia, język angielski,

- matematyka, fizyka, język angielski,

- matematyka, fizyka, informatyka,

- matematyka, chemia, język angielski.

                                   

                                   

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SOCHACZEWIE

                                   

Liceum Ogólnokształcące                             

- biologia, geografia, język angielski,

- język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

                                   

Technikum                            

- technik mechanik,

- technik budownictwa,

- technik logistyk,

- technik urządzeń dźwigowych,

- technik elektryk,       

- technik informatyk.

                                   

Branżowa Szkoła I stopnia                           

- mechanik pojazdów samochodowych,

- wielozawodowa: blacharz samochodowy, fryzjer, krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, lakiernik samochodowy, blacharz, elektromechanik, betoniarz-zbrojarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, elektronik, mechanik motocyklowy, magazynier – logistyk, dekarz, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator urządzeń przemysłu chemicznego.                                

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TERESINIE

                                   

Technikum

- technik mechanik,

- technik elektroenergetyk transportu szynowego,

- technik logistyk,

- technik przemysłu mody,

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

- technik mechanik lotniczy.                            

 

Branżowa Szkoła I stopnia

- kierowca mechanik,

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,

- elektryk.

                                   

                                   

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

                                   

Liceum Ogólnokształcące

- biologia, chemia, język angielski.                             

 

Technikum

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik eksploatacji portów i terminali,

- technik geodeta,

- technik ogrodnik.

                                   

Branżowa Szkoła I stopnia

- kucharz,       

- wielozawodowa: piekarz, operator maszyn leśnych, cukiernik, fotograf, drukarz offsetowy, operator procesów introligatorskich.

                                   

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

                                   

Liceum Ogólnokształcące

- język obcy, matematyka, geografia,

- język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie.

                                   

Technikum                            

- technik  ekonomista,

- technik rachunkowości,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik hotelarstwa,

- technik reklamy.

 

 

 

 

 

ZOBACZ GALERIE