starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Happening przeciw przemocy

07-06-2019 14:11

A A A

„Dzień Bezpieczeństwa”, pod takim hasłem w Zespole Szkół w Teresinie odbyła się impreza, której celem było propagowanie wiedzy na temat przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, materialnej,  cyberprzemocy i agresji. Organizatorzy przeprowadzili badania ankietowe dot. bezpieczeństwa szkoły, przypomnieli procedury szkolne, nadzorowali wykonanie plakatów i ulotek  profilaktycznych,

przeprowadzenie przez wychowawców klas na godzinie wychowawczej pogadanek. Podczas happeningu „Stop Przemocy” miało miejsce m.in. zaprezentowanie przez uczniów scenek dot. wieloaspektowo rozumianej przemocy.

Z takim oto przesłaniem uczniowie klasy III TKLM wraz z wychowawcą klasy Dominiką Kubiak-Szczudło zorganizowali Marsz Przeciwko Przemocy Werbalnej. Wszyscy ubrani na czarno prezentowali transparent z hasłem o przemocy. Uczniowie  maszerując korytarzami szkolnymi i przed szkołą dali przykład swoim rówieśnikom, że Przemocy należy mówić NIE! ponieważ przemoc słowna jest źródłem zachowań patologicznych.

Uczniowie klasy II TMMR, wraz z wychowawcą Sylwią Krzeszowiec wykonali plakat i ulotki profilaktyczne pod hasłem: „Stop Agresji, Nie! dla przemocy w szkole. Przemoc zaczyna się od najsłabszych". W klasie na godzinie wychowawczej opracowano psychologiczny profil ofiary przemocy. Uczniowie I TMMR wraz z wychowawcą klasy Edytą Gałecką wykonali plakat o cyberprzemocy, na godzinie wychowawczej chłopcy zaimprowizowali scenki o tematyce przemocy. W klasie I TL na godzinie wychowawczej przeprowadzono pogadankę, uczniowie odegrali scenki prezentujące różne formy agresji i przemocy. Uczennice klasy II TKL, wykonały plakat profilaktyczny. Na potrzeby akcji na korytarzach szkolnych zawieszono plakaty profilaktyczne o tematyce:

Przemoc niszczy miłość, relacje w rodzinie, Stop przemocy domowej, Symptomy przemocy domowej, Stop przemocy seksualnej, Stop przemocy fizycznej - Nie bij!

- Cieszy, że akcja spotkała się z szerokim zainteresowaniem wśród młodzieży. Składam podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie – mówił Aneta Podrażka, pedagog szkolny, inicjatorka wydarzenia.

 

 

 

ZOBACZ GALERIE