starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

VI SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

12-06-2019 08:55

A A A

We wtorek 18 czerwca  2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.

4. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Sochaczewskiego w 2018 roku:

    a) przedstawienie raportu;

    b) debata nad raportem;

    c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem z prac Wydziałów Starostwa Powiatowego.

6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2018, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i wniosku w sprawie absolutorium.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2018 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

     b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019;

     c) Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2018 rok;

     d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres   01.01.2018r. – 31.12.2018r.;

     e) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020;

     f) zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu w Sochaczewie;

     g) dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego;

     h) dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego;

     i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;

     j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie;

    k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie;

    l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie;

    m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;

   n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;

   o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;

  p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie;

  q) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie;

  r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie;

   s) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie;

12. Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu za 2018 rok.

13. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

14. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE