starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Prace konserwatorskie przy grobowcu Mułły w Sochaczewie

03-07-2019 10:07

A A A

Dzięki staraniom starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i zabezpieczające przed erozją pozostałości murowanego Grobowca Mułły tzw. „baszty tatarskiej”. Środki na ten cel w wysokości 30 tys. zł, na wniosek Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Przypomnijmy, murowany grobowiec Mułły położony jest na terenie rekreacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. 15 sierpnia w Sochaczewie, jest obiektem wpisanym od 2012 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Działka, na której zlokalizowany jest obiekt  stanowi nieczynny cmentarz muzułmański, ważny element w historii miasta Sochaczewa. Według źródeł historycznych powstał prawdopodobnie około 1831r. Założyli go stacjonujący w mieście, służący w armii carskiej północno - kaukascy Czerkiesi. Cmentarz funkcjonował przez kilkadziesiąt lat XIX w, liczył około 200 grobów, dopełniał ciąg nekropolii różnych wyznań (cmentarze: muzułmański, żydowski, rzymsko-katolicki) wzdłuż rzeki Bzury. Sam grobowiec zwany „basztą tatarską”  ma około 14 m obwodu, został wzniesiony z czerwonej cegły, posadowiony na profilowanym cokole, na planie koła na wysokim brzegu rzeki Bzury. Do dziś zachowała się część tej konstrukcji,  istniejące ściany w najwyższym punkcie mają ok 237 cm. Baszta pozbawiona jest pokrycia dachowego. Budowla jest grobowcem wojskowego imama pułku muzułmańskiego armii carskiej - islamskiego duchownego, który był prawdopodobnie kapelanem wojskowym dla muzułmanów służących w armii carskiej. Baszta jest obecnie dla polskich muzułmanów wyjątkowym obiektem na ziemiach polskich. Naczelny imam Instytutu Muzułmańskiego w Polsce Mahmud Taha Żuk od lat monitoruje stan zabytku i czyni starania, które mają na celu przywrócenie baszty do stanu pierwotnego. Zaplanowane na najbliższe miesiące działania Starostwa Powiatowego w Sochaczewie to wsparcie dla tych działań polegające na zabezpieczeniu ruin przed dalszym rozpadem.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE