starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Nowe możliwości dla mieszkańców DPS

03-07-2019 15:44

A A A

W siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie podpisane zostało porozumienie między dyrekcją Domu reprezentowaną przez Konrada Jakubowskiego a Stowarzyszeniem „Wspieraj – Pomagaj” z siedzibą w Kątach, reprezentowanym przez Prezesa Oskara Jędrzejczaka. Porozumienie jest efektem nawiązania rozmów między obiema placówkami kilka miesięcy temu. Stowarzyszenie „Wspieraj – Pomagaj” pozyskało w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie dla organizacji pozarządowych kwotę 2.000zł na realizację zadania publicznego pt. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym poprzez organizację zajęć rekreacyjno – ruchowych, sportowych, kulturalnych i integracyjnych, w tym prelekcji, warsztatów, seminariów lub innych zajęć profilaktycznych”.

 

Realizacja zadania będzie polegała na zagospodarowaniu czasu wolnego 14 mieszkańcom Domu poprzez organizację zajęć kulturalnych i integracyjnych. Będą to dwa wyjazdy do Teatru OCH TEATR w Warszawie, mieszczącego się przy ul. Marszałkowskiej 56 w miesiącu czerwcu i lipcu br. połączonych z wizytą w kawiarni.

 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Prezesowi Stowarzyszenia za podjęcie z nami rozmów. Nowe wyzwania to jednocześnie nowe możliwości stworzenia czegoś nowego dla naszych Mieszkańców. Mamy nadzieję, że współpraca będzie trwać w dalszym ciągu i będziemy dla siebie partnerami w kolejnych działaniach.

 

Agnieszka Okraska

ZOBACZ GALERIE