starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Zmiany na stanowisku dyrektora Poradni

11-07-2019 12:51

A A A

Na początku maja br. Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie. Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta. Stąd też decyzją Zarządu Powiatu postanowiono powierzyć tę funkcję na okres 10 miesięcy pedagog - Aleksandrze Siekierze.

 

Dotychczasowe obowiązki dyrektora sochaczewskiej Poradni przez ostatnie 10 miesięcy pełniła Ludmiła Urbaniak, psycholog, wieloletni pracownik tej placówki.

 

W oficjalnym przekazaniu obowiązków nowej dyrektor Poradni Aleksandrze Siekierze oraz podziękowaniu za dotychczasową pracę Ludmile Urbaniak uczestniczył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta oraz Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji,

Obie panie otrzymały bukiety kwiatów wraz z życzenia satysfakcji z dalszych działań podejmowanych w życiu zawodowym. Dodatkowo L. Urbaniak wręczono upominek wraz z pisemnym podziękowaniem za współpracę a także realizowanie zadań wspierających profilaktyczną i edukacyjną placówek oświatowych.

 

Aleksandra Siekiera ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Wydział Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku pedagogika ogólna ze specjalnością psychopedagogika kreatywności a także studia podyplomowe związane m.in. z pedagogiką i logopedią. Do tej pory zawodowo związana była ze szkołami podstawowymi z terenu powiatu sochaczewskiego. 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE