starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Ruszają prace nad dokumentacją nowego mostu

02-08-2019 14:17

A A A

To kolejny, jakże istotny krok w perspektywie budowy nowego mostu w Sochaczewie. W piątek, 2 sierpnia br. w siedzibie sochaczewskiego Starostwa Powiatowego doszło do podpisania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę przeprawy na rzece Bzura. Realizacja inwestycji to efekt współpracy trzech samorządów: powiatowego, miasta Sochaczew i gminy Sochaczew.

Umowę z  Tomaszem Siwowskim, prezesem Zarządu firmy Promost Consulting Sp. z o.o. Sp.k. z Rzeszowa, która zajmie się wykonaniem zadania podpisała w imieniu inwestora Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie. Towarzyszyli jej: poseł Maciej Małecki, starosta sochaczewski Jolanta Gonta, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński i Andrzej Kierzkowski, przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie.

Wedle zapisów dokumentu, realizacja prac przebiegać będzie dwuetapowo. Jednym z zadań wykonawcy będzie analiza układu komunikacyjnego w Sochaczewie i przedstawienie koncepcji, jeśli chodzi o najlepszą lokalizację obiektu. Z kolei, w drugim etapie ma zostać opracowany projekt budowalny i projekty wykonawcze wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na wywiązanie się z warunków umowy wykonawca ma czas do 2021 roku. Koszt zadania wynosi 974.160,00 zł.

Za nami bardzo ważna chwila, kolejny etap wspólnych działań trzech samorządów w perspektywie budowy mostu, przy olbrzymim współudziale posła Macieja Małeckiego. Mostu, który zaprocentuje ogromnymi korzyściami dla mieszkańców miasta, gminy i całego powiatu, choć przeprawa będzie miała też przecież znaczenie ponadregionalne – mówiła starosta Jolanta Gonta. W Sochaczewie, który od wielu lat wciąż się rozwija, przybywa mieszkańców i co za tym idzie również samochodów. Stąd budowa kolejnej przeprawy przez główną rzekę jest niezwykle pożądanym zadaniem. Obecnie w granicach administracyjnych miasta Sochaczewa znajdują się trzy mosty drogowe przez Bzurę – w centrum miasta, w Chodakowie, a także na miejskiej obwodnicy.

- Budowa nowego mostu od lat stanowi bardzo pilną inwestycję dla mieszkańców Sochaczewa i nie tylko. Starania o tę przeprawę podejmowałem jeszcze jako radny miejski. Cieszę się, że gdy jako poseł ziemi sochaczewskiej zainicjowałem takie spotkanie kilkanaście miesięcy temu, wszystkie trzy samorządy odpowiedziały na propozycję bardzo pozytywnie. Z niecierpliwością będziemy czekać na projekt, a potem na budowę mostu, który połączy oba brzegi Bzury. Najważniejsza jest bowiem poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców ziemi sochaczewskiej. Inwestycja zdecydowanie ułatwi z jednej strony dojazd do szpitala, z drugiej zaś do centrum miasta, do szkół i urzędów – mówił poseł Maciej Małecki. Zapewnił też, że jako poseł będzie czynił starania, aby na budowę mostu w miarę możliwości pojawiły się środki centralne. A warto przypomnieć, że dzięki wsparciu posła udało się już przecież pozyskać finanse na wiele dużych inwestycji, jak choćby w Sochaczewie: na budowę nowej siedziby komendy policji, na remont parków miejskich m.in. przy Szkole Muzycznej czy w Chodakowie, remonty ulic i dróg, czy też na badawczy odwiert geotermalny.

Przypomnijmy, na początku 2018 r. w Sochaczewie miała miejsce wspólna nadzwyczajna sesja trzech samorządów. Podpisano wówczas umowę partnerską dotyczącą budowy przeprawy. Teraz z kolei, czas na rozpoczęcie prac, których efektem będzie stworzenie konkretnego projektu dla tak wyczekiwanego od lat obiektu. 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE