starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktywny Samorząd - nowelizacja programu – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

07-08-2019 09:11

A A A

Do 10 tys.zł dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać osoby z dysfunkcją ruchu w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r.

Druki wniosków są dostępne na naszej stronie w zakładce: Osoby niepełnosprawne/Program Aktywny Samorząd 2019.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł. Minimalny udział własny wnioskodawcy w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 lat niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób niepełnosprawnych powyżej 16 lat orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowymi kryteriami są: nauka albo zatrudnienie, albo stwierdzone rokowania uzyskania zdolności do pracy lub do podjęcia nauki w wyniku uzyskania dofinansowania na zakup wózka elektrycznego. Warto podkreślić, że również osoby w wieku emerytalnym, gdy są zatrudnione, mogą uzyskać wsparcie w programie.

PCPR

ZOBACZ GALERIE