starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Targowiska do poprawy

15-12-2003 08:12

A A A

Starosta Józef Gołębiowski, powiatowy lekarz weterynarii Wojciech Wojciechowski oraz kierownik stacji sanitarno – epidemiologicznej Maria Olędzka wizytowali tereny przeznaczone przez właścicieli pod targowiska zwierząt w Kozłowie Biskupim i Kożuszkach.
Utworzone dwa targowiska w miejsce zlikwidowanego przy ul Granicznej, jak się okazuje, działają na razie bezprawnie.
Rozporządzenie ministra rolnictwa z października 2002 r. określa dokładnie, jakie wymagania stawiane są takim miejscom. Powinny być na nich wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków, odpowiednie dla ilości gromadzonych zwierząt; urządzenia do załadunku lub wyładunku; odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o zakażenie; pomieszczenia dom przytrzymywania środków żywienia zwierząt oraz pomieszczenia do składowania środków dezynfekcyjnych; pomieszczenia lub wiaty, wraz z urządzeniami do bezpiecznego badania zwierząt.
Zapewniona musi być zdatna do picia bieżąca woda oraz odprowadzenie ścieków, toalety, oświetlenie terenu i cała konieczna do prowadzenia takich przedsięwzięć infrastruktura.
Podmioty podejmujące te obowiązki są obowiązane zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz odpowiednim służbom (sanepid, straż, służby budowlane itp.) zamiar rozpoczęcia takiej działalności.
Jak się okazuje, właściciele nowych placów targowych nie dopełnili wszystkich formalności. Na targowisku w Kozłowie przy ul. Akacjowej jest jedna dwudziestometrowa wiata, dwie „polowe” toalety, cztery rampy załadunkowe, jeden kran z wodą.
Targowisko przy ul. Trojanowskiej jest praktycznie ogrodzonym placem, z doprowadzeniem wody (jeden hydrant) i energii, oraz drewnianą „sławojką”.
Po kontroli zdecydowano o poinformowaniu o zaistniałych uchybieniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Który z właścicieli szybciej potrafi jej usunąć ? Na pewno takie targowisko, przynajmniej jedno, jest na terenie powiatu konieczne, o czym świadczy duża ilość klientów już 2 grudnia, w pierwszym dniu ich istnienia.
Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

ZOBACZ GALERIE