starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Garbolewski potrójnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie

02-10-2019 12:40

A A A

Z inicjatywy pani dyrektor Julii Jakubowskiej ZS CKP wziął udział w Konkursie #OSEWyzwanie, którego organizatorem była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego.  Konkurs skierowany był do szkół z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Żeby uczestniczyć w konkursie należało spełnić kilka warunków: zgłosić szkołę do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna i przysłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz.

ZS CKP, dzięki zaangażowaniu dyrektor Julii Jakubowskiej i wicedyrektor Anny Majcher oraz M. Grabarek i P. Lutyńskiego, spełnił wszystkie CodeWeek warunki konkursowe. Małgorzata Grabarek była odpowiedzialna za wykonanie przez uczniów prac plastycznych na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny Internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką. Przemysław Lutyński zgłosił swój akces do programu OSEHero – projektu, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Pani dyrektor Julia Jakubowska i pani wicedyrektor Anna Majcher perfekcyjnie przygotowały wszystkie niezbędne dokumenty i wnioski. Przeprowadzone działania i włożona w nie praca przyniosły upragniony efekt – ZS CKP został jednym z laureatów Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie i otrzyma w roku szkolnym 2019/2020 jako nagrodę 3 pracownie mobilne (po jednej dla liceum, technikum i szkoły branżowej). Każda pracownia składa się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu dla szkół uprawnionych do udziału w konkursie.

26 września w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia potwierdzenia przyznania nagrody w konkursie, na której ZS CKP reprezentowała wicedyrektor Anna Majcher.

Nowe pracownie z pewnością przyczynią się do podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów i uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, a także wspomogą proces kształcenia w szkole.

M.Sz.

 

ZOBACZ GALERIE