starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Wizyta studyjna w Areszcie Śledczym w Warszawie - Grochów

04-10-2019 08:27

A A A

Dzięki uprzejmości dyrektora płk. Wojciecha Zaręby oraz kpt. Renaty Izdebskiej - rzecznika prasowego 30 września w ramach działań profilaktycznych, wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie wraz z psychologiem Edytą Furmanek oraz pedagogiem Piotrem Wiśniewskim odbyły wizytę studyjną w Areszcie Śledczym w Warszawie - Grochowie.

Spotkanie poprowadziła kpt. Renata Izdebska, która wyemitowała dziewczętom film "Więzienie, stracony czas", prezentujący przyczyny osadzenia młodych ludzi w Zakładzie Karnym. Ponadto, przeprowadziła z dziewczętami rozmowę mająca na celu skłonienie ich do refleksji nad podejmowanymi dotychczas decyzjami, zachowaniami. Zaś funkcjonariusze pionu penitencjarnego oraz ochrony udzielili odpowiedzi na szereg pytań wychowanek dotyczących ich pracy oraz zaprezentowali pomieszczenia mieszkalne osadzonych kobiet. 

Wizyta w Areszcie Śledczym stanowiła wyjątkową lekcję, z której nasze wychowanki wysnuły trafne wnioski, dotyczące swojego życia, przeszłości. Mamy nadzieję, że ta lekcja jest i będzie dla nich przestrogą na przyszłość.

Edyta Furmanek, Piotr Wiśniewski

 

ZOBACZ GALERIE