starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Rowerem wokół Kampinosu

18-11-2019 14:10

A A A

Stworzenie wokół Kampinoskiego Parku Narodowego spójnej, bezpiecznej, komfortowej trasy rowerowej z bogatą infrastrukturą towarzyszącą - taki cel przyjęli projektanci z firmy M&G Consulting Marketing w koncepcji jej budowy, którą przedstawili 15 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Samorząd powiatu warszawskiego zachodniego we współpracy z sochaczewskim, nowodworskim oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym podjęli inicjatywę wybudowania spójnego szlaku rowerowego wokół Puszczy Kampinoskiej. Właśnie powstała Koncepcja programowa budowy trasy - „VELO KAMPINOS PARK”, jej wykonawca przeprowadził inwentaryzację istniejącej infrastruktury przy współpracy z dyrekcją KPN, nadleśnictwami oraz podjął konsultację z przedstawicielami współuczestniczących powiatów, gmin, zarządców dróg a także mieszkańcami oraz organizacjami rowerowymi. Część trasy będzie prowadzić przez teren powiatu sochaczewskiego, na terenie gminy Brochów.

W ramach analiz oraz konsultacji uzgodniono, iż rowerowa pętla w części głównej ma liczyć około 137 km a trasy łącznikowe około 90 km. Koncepcja zakłada powstanie spójnego, komfortowego i bezpiecznego szlaku rowerowego wraz ze stosowną, dopełniającą całość infrastrukturą towarzyszącą m.in. restauracje, serwisy rowerowe, toalety, natryski itp. Trasa ma przebiegać na terenie malowniczego Kampinoskiego Parku Narodowego, na obszarze  powiatu nowodworskiego (gmina Czosnów gmina Leoncin), powiatu sochaczewskiego (gmina Brochów), powiatu warszawskiego zachodniego (gmina Izabelin, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Kampinos, gmina Stare Babice).

Według założenia twórców powstanie planowanej trasy rowerowej ma skanalizować ruch rowerowy w celu ograniczenia wpływu presji rowerzystów na obszary chronione Kampinoskiego Parku Narodowego. Dzięki jej powstaniu zwiększy się promocja gmin, miast, powiatów, Kampinoskiego Parku Narodowego w skali krajowej oraz międzynarodowej. Nastąpi też stały monitoring ruchu rowerowego na terenie zrealizowanej inwestycji poprzez pętle indukcyjne, trasa będzie miała duże znaczenie komunikacyjne (dla mieszkańców), ale przede wszystkim rekreacyjne i turystyczne.

Na spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami firmy M&G Consulting Marketing zorganizowanym w Starostwie obecna była m.in. starosta Jolanta Gonta, Bożena Samson - członek Zarządu Powiatu, Małgorzata Dębowska – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Piotr Szymański – wójt gminy Brochów, Agata Kalińska - naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz lokalne media.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE