starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Rada Powiatowa MIR pracuje i obraduje

29-11-2019 12:51

A A A

W miniony czwartek, 28 listopada w sali konferencyjnej urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyło się drugie posiedzenie obecnej kadencji Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Radzie w tej kadencji przewodniczy Aneta Roskosz, która jest również radną Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Wśród gości byli m.in. Anna Świętochowska-Binienda, powiatowy lekarz weterynarii; Hanna Chodkowska, delegat MIR do Krajowej Rady MIR czy Tadeusz Szymańczak, z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Między ważnymi, zaplanowanymi wcześniej spotkaniami delegatów odwiedziła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, która zadeklarowała chęć współpracy z Radą Powiatową MIR przy różnych przedsięwzięciach. Podkreśliła przy tym, iż miło będzie gościć uczestników na kolejnych posiedzeniach w murach Starostwa.  A potwierdzeniem dobrej współpracy może być choćby współudział Rady Powiatowej MIR w tegorocznych dożynkach powiatowych czy w zbliżającym się kiermaszu świątecznym, 8 grudnia w hotelu Chopin.

Wśród omawianych działań delegatom przedstawiono ofertę ubezpieczeniową dla rolników Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Jacek Michalak z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Płocku omówił ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Przedstawił zasady dofinansowania, wypełniania wniosku czy rozliczania otrzymanej dotacji. Wskazał też na zasady prawidłowego pobierania prób gleby do analizy.

Duże zainteresowanie i sporo pytań dotyczyło wystąpienia Anny Świętochowskiej-Biniendy, która mówiła o występowaniu i zapobieganiu ASF na terenie naszego powiatu. Uczestnicy nie zdawali sobie sprawy, iż tak szybko choroba afrykańskiego pomoru świń rozprzestrzenia na terenie kraju, a należy zaznaczyć, iż na terenie powiatu sochaczewskiego występuje strefa czerwona – czyli oznaczający obszar objęty ograniczeniami. Od grudnia ubiegłego roku do 28 listopada br. stwierdzono 127 przypadków ASF u dzików na terenie naszego powiatu.

W kolejnym z omawianych punktów Aneta Roskosz przedstawiła też harmonogram pracy Rady na 2020 rok, w którym wskazała na liczbę zorganizowanych posiedzeń (średnio 1 na kwartał), współpracę z samorządami, instytucjami m.in. z branży rolniczej czy kołami łowieckimi.

ZOBACZ GALERIE