starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Szkolą się w stolicy

10-01-2020 15:39

A A A

W ramach projektu „Akademia Przyszłości” uczniowie Zespołu Szkół w Teresinie uczestniczyli w kolejnych wyjazdowych warsztatach. Ponownie w warszawskiej SGGW. Celem głównym projektu  jest rozwój wielorakich kompetencji, w tym przede wszystkim:

- kompetencji pozwalających na rozbudzaniu ciekawości poznawczych uczestników;

- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;

- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;

- propagowanie kultury innowacyjności -zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;

- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia, jakości już prowadzonych zajęć. W ramach projektu przewidziano opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz naukową ze strony uczelni.

Warsztaty przeprowadzają eksperci w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczości. Zdobywanie i rozwój wiedzy oraz umiejętności poza murami macierzystej szkoły zawsze przynosi wiele dobrego, jednocześnie uczniowie zdobywają kolejne cenne doświadczenia, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Realizacja projektu potrwa do późnej wiosny br. Nastąpi wówczas prezentacja efektów szkolenia młodzieży z Teresina. Patrząc na jej zaangażowanie i kreatywność oraz chwalone przez wykładowców umiejętności już teraz jesteśmy pewni, że zapowiada się bardzo ciekawie.

 

ZOBACZ GALERIE