starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Podpisanie listu intencyjnego w „Ogrodniku”

13-01-2020 13:39

A A A

Pełnomocnik Zarządu LS Airoport Services SA do spraw LS Academy, Adam Jaszczuk i dyrektor Zespołu Szkół RCKU Marek Wernicki podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w celu realizacji działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami oraz kierunkami rozwoju LS Airport Services oraz LS Technics i Technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Miało to miejsce w piątek, 10 stycznia br. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół RCKU. Podpisanie listu odbyło się w obecności wicestarosty sochaczewskiego - Tadeusza Głuchowskiego, dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji - Urszuli Opasiak, a także Macieja Mechackiego, koordynatora projektu LS Academy i Remigiusza Szafrańskiego - przedstawiciela zespołu nauczycieli kształcenia zawodowego, który współpracę zainicjował. Ponadto, uczestnikami i świadkami wydarzenia byli wszyscy uczniowie technikum eksploatacji portów i terminali wraz z wychowawcami.

Dyrektor Marek Wernicki w swoim przemówieniu powitalnym wskazał, że porozumienie o współpracy jest kluczowe dla tego kierunku kształcenia. Strony zobowiązały się do pełnego wsparcia wzajemnych działań umożliwiających dostosowanie kształcenia zawodowego do obecnych potrzeb branży lotniczej w Polsce. Dodał także, że kierowana przez niego placówka, rozpoczyna w ten sposób współpracę z największym polskim /operatorem usług handlingowych, który obsługuje 80 przewoźników lotniczych i posiada 80% udział w całym rynku obsługi lotniskowej w Polsce. Firma LSAS powstała w 2009 r. i jest spółką państwową. Operuje na 5 lotniskach (Warszawa, Modlin, Katowice, Kraków i Gdańsk), gdzie prowadzi pasażerską obsługę naziemną, obsługę cargo i lotniskową obsługę techniczną statków powietrznych. Dyrektor mówił o różnych formach współpracy, zarówno w odbywaniu praktyk zawodowych, jak i organizacji wycieczek edukacyjnych, lekcji i pokazów w szkole, a także możliwości podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. LSAS oferuje także pomoc w opracowaniu szkolnych programów nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Wyraził też przekonanie, że współpraca z LS Airport Services, z pewnością znacznie przyczyni się do promocji tego kierunku, zwłaszcza, że jest to zawód atrakcyjny, dynamicznie rozwijający się i wpisany na listę zawodów europejskich. Kształcenie w technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali rozpoczęto w ZS RCKU w 2018 r. i obecnie szkoła kształci w dwóch rocznikach 71 uczniów.

Z kolei, Adam Jaszczuk mówił o potrzebie kształcenia wykwalifikowanej kadry usług pasażerskich i cargo. Firma LSAS uruchomiła projekt LS Academy z myślą o rekrutacji dobrze przygotowanych pracowników. Młodzież z wyraźnym zadowoleniem usłyszała, że firma gwarantuje praktycznie 100% zatrudnienie absolwentom w tej dynamicznie rozwijającej się branży. Spółka bardzo poważnie podchodzi do współpracy z technikami eksploatacji portów i terminali, z uwagi na zapewnienie sobie kadry w długiej perspektywie czasowej. Tym bardziej, że otwarcie lotniska Baranów to potrzeba rekrutacji wykwalifikowanych pracowników na kilka tysięcy stanowisk.

- Samorząd powiatowy cieszy się z tego rodzaju wydarzeń i rozwoju swoich placówek oświatowych, nawiązywania przez nie współpracy i aktywnie wspiera rozwój kształcenia, szczególnie w nowych, poszukiwanych zawodach. To bardzo dobry krok w celu podwyższenia poziomu kształcenia w ZS RCKU – mówił wicestarosta Tadeusz Głuchowski. Natomiast dyrektor Urszula Opasiak, zwracając się do uczniów, prosiła, aby dobrze wykorzystali tę wielką szansę, jaką jest współpraca z dużą i nowoczesną firmą. Przypomniała, że nie sposób nauczyć się wykonywania zawodu wyłącznie z podręcznika i ćwiczeń. Praktyka i możliwość uczestniczenia w codziennej pracy w nowoczesnej firmie to podstawa sukcesu.

Uroczystość zakończyło wspólne, pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania. Dyrektor  dziękując wszystkim za udział wspomniał, że uroczystość pozwala mieć nadzieję na dalszy, dynamiczny rozwój kształcenia w trudnym, ale ciekawym zawodzie.

ZOBACZ GALERIE