starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Wrzesień 1939 roku bez tajemnic

06-02-2020 09:12

A A A

We wtorek, 4 lutego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. Organizatorem zmagań historycznych był Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie „Nasz Zamek”. Patronat nad konkursem objęła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. Główny sponsor nagród to firma Retail Park Sochaczew sp. z o.o., właściciel obiektu Multishop Sochaczew, nagrody ufundowało także Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Konkurs skierowany był do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych położonych na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego oraz gmin sąsiadujących z naszym powiatem.

Przystąpiło do niego 48 uczniów z 8 zgłoszonych szkół. Uczestnicy zmagań 14 stycznia 2020 roku rozwiązali testy konkursowe. Pytania dotyczyły zagadnień związanych z wojną obronną Polski w 1939 r. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, wręczone przez Urszulę Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji i Marka Wernickiego dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Przyznano 10 miejsc, nagradzając 11 uczestników:

I miejsce – Bartosz Wójcicki - Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie

II miejsce - Kacper Grzegorowski – Szkoła Podstawowa w Brochowie

III miejsce - Paweł Podsędek - Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej

IV miejsce – Aleksandra Rutkowska – Szkoła Podstawowa w Lasocinie oraz Maciej Szatas – Szkoła Podstawowa Brochowie

V miejsce - Jakub Jędraszczak –Szkoła Podstawowa w Brochowie

VI miejsce Adrian Rutkowski – Szkoła Podstawowa w Brochowie

VII miejsce –Aleksander Dolota - Szkoła Podstawowa w Brochowie

VIII miejsce - Antoni Narkintowicz – Szkoła Podstawowa w Brochowie

IX miejsce Nina Garbacz – Szkoła Podstawowa nr 6 w Sochaczewie

X miejsce Julia Gers – Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie

Podczas uroczystości wręczenia nagród uczniowie Natalia Kuźmińska i Bartosz Matuszewski z klas Liceum Ogólnokształcącego w „Ogrodniku” przedstawili krótki występ wprowadzający w klimat walk wojny obronnej Polski w 1939 roku. Marcin Szymański przybliżył zgromadzonym gościom przebieg walk w Sochaczewie podczas bitwy nad Bzurą.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu, którzy wykazali się dużą wiedzą. Nauczycielom opiekunom dziękujemy za opiekę merytoryczną i organizację etapu szkolnego w placówkach uczestników.

(JS)

ZOBACZ GALERIE