starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Kolejne drogowe inwestycje powiatowe

22-05-2020 23:44

A A A

Mieszkańcy gmin Rybno i Nowa Sucha mogą już cieszyć się z nowych, zmodernizowanych odcinków dróg powiatowych. Do użytku oddano właśnie blisko 2,5 km odcinek drogi Rybno – Józin, a także ok. 1,5 km odcinek drogi Mizerka – Okopy. Inwestycje zostały sfinansowane z rządowych dotacji - programu Funduszu Dróg Samorządowych, jak również z budżetu powiatu sochaczewskiego i odpowiednio gmin: Rybno oraz Nowa Sucha.  W piątek, 15 maja br. odbyły się odbiory techniczne obu wyremontowanych odcinków.  

W pierwszej kolejności zespół odbiorczy wizytował drogę Rybno – Józin, gdzie w  ramach inwestycji odcinek o długości 2,5 km został gruntownie zmodernizowany, poszerzony, wyasfaltowany. Oczyszczono przydrożne rowy, a pobocza uzupełniono kruszywem łamanym. Koszt zadania, którego wykonawcą była sochaczewska firma „Prima” wyniósł niespełna 1,4 mln zł.

Także mieszkańcy gminy Nowa Sucha mogą być zadowoleni z wyremontowanej na odcinku 1,5 km drogi. Inwestycja o wartości blisko 2,1 mln zł realizowana była również przez „Primę”. Zakres wykonanych robót obejmował tu: wzmocnienie konstrukcji jezdni i jej poszerzenie, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę skrzyżowań, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W ocenie zespołu drogi są gotowe, wykonane zgodnie z projektem i postawionymi wymogami. – Kierowcy mogą teraz poruszać się w dużo bardziej komfortowych, ale przede wszystkim bezpieczniejszych warunkach. Zrealizowane zadania stanowią kolejny już przykład bardzo dobrej i efektywnej współpracy między samorządami: powiatowym i gminnymi. Należy przy tym podkreślić zaangażowanie posła Macieja Małeckiego. Wnioski o dofinansowanie z rządowych środków były tak dobrze przygotowane, że udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Dla władz powiatu podnoszenie standardu życia naszych mieszkańców, w tym przypadku mam na myśli dbałość o jakość dróg, to jedno z niezwykle ważnych zadań. W miarę możliwości finansowych zawsze staramy się je realizować jak najlepiej – zaznaczał obecny podczas obu odbiorów Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski. Wraz z nim odbioru dokonali m.in. Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, delegacje samorządów gminnych, w tym wójt Rybna Damian Jaworski, przedstawiciel gminy Nowa Sucha Robert Gajda, a także przedstawiciel wykonawcy Marcin Głuchowski oraz inspektor nadzoru Konrad Ziółkowski.

Starostw Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE