starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Ponad 20 mln na pomoc przedsiębiorcom z naszego powiatu

26-06-2020 09:35

A A A

To było ostatnie przed wakacjami posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie. Rada spotyka się średnio raz na kwartał i obraduje w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Spotkanie było o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy uczestniczyli w niej wszyscy członkowie, a więc frekwencja była 100-procentowa.

 

Rada Rynku Pracy obradowała w czwartek, 25 czerwca pod przewodnictwem Tadeusza Głuchowskiego, wicestarosty sochaczewskiego. W spotkaniu uczestniczyła jak zawsze Marlena Kowalska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która omawiała wszystkie punkty posiedzenia i odpowiadała na stawiane pytania.

Jeden z punktów dotyczył zaopiniowania zmian w podziale środków z Funduszu Pracy na ten rok. A te dotyczyły zmniejszenia ich na prace interwencyjne w związku z mniejszym zainteresowaniem nimi oraz staże, gdyż są pieniądze na staże unijne. Kwoty zapisane na realizację innych aktywnych form w 2020 roku nie uległy zmianie.

 

Wicestarosta Tadeusz Głuchowski korzystając z obecności członków PRRP skierował słowa podziękowania do Marleny Kowalskiej, dyrektor sochaczewskiego PUP i jej pracowników za sprawne, szybkie i bezproblemowe działania związane z obsługą interesantów – zarówno bezrobotnych, jak i przedsiębiorców w okresie pandemii. Pracownicy placówki realizując ustawowe zadania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozpatrzyli w ostatnim czasie około 4 tysięcy wniosków, dotyczących choćby przyznania pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Na terenie powiatu sochaczewskiego jest około 6 tysięcy takich właśnie mikroprzedsiębiorstw.  – Docierały do nas pozytywne sygnały dotyczące tak pracy, jak i obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy przedsiębiorców. Cieszę się, że tak fachowo i sprawnie udało się rozpatrzyć wszystkie wnioski i płynnie obsłużyć interesantów – podkreślał T. Głuchowski.

Od 1 kwietnia br. obowiązują przepisy, które mają na celu wspomóc polskich przedsiębiorców a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego. Jednym z ważniejszych rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej są formy wsparcia, o które pracodawcy ubiegają się z PUP-u w Sochaczewie w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.  Jeśli chodzi właśnie o wielkość udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców to dyrektor Urzędu Pracy przedstawiła liczbę rozpatrzonych wniosków odnośnie rozpatrzonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na dzień 24 czerwca br. Wpłynęło 4 120 wniosków, a rozpatrzono 4 107. W przypadku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne wpłynęły 173 wnioski a rozpatrzono 167.  W 99% pracownicy PUP rozpatrzyli wnioski na dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych. Wpłynęło ich na dzień 24 czerwca – 416 a rozpatrzono 412.

Łącznie na bezzwrotną pożyczkę, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz dofinansowanie dla samozatrudnionych Powiatowy Urząd Pracy rozdysponował ponad 20 milionów złotych.

Dyrektor Marlena Kowalska, zapytana przez wicestarostę, czy w związku z dodatkową pracą pojawiły się jakieś trudności odpowiedziała, że rozpatrywanie wniosków wymagało od niej i pracowników poświęcenia większej liczby godzin w pracy. Przez 1,5 miesiąca urzędnicy pracowali po 10 godzin.

Podczas posiedzenia tradycyjnie dyrektor M. Kowalska omówiła sytuację na rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, zgodnie ze stanem na dzień 31 maja br. Informacje te zostaną przedstawione w oddzielnym materiale.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE