starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Program „Dobry Start” dla ucznia w rodzinie zastępczej

31-07-2020 14:09

A A A

Program „Dobry Start”  to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje  na dzieci raz w roku do ukończenia przez nie 20-go roku życia lub do 24-go roku życia dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności .

 

Wnioski w przypadku świadczenia dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej lub osoby będącej osobą usamodzielnianą należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

(druk wniosku będzie dostępny od 01.08.2020)

 

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Wniosek o świadczenie można składać od dnia 1 sierpnia 2020 r.

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” przesłana zostanie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać w siedzibie PCPR w Sochaczewie.

 

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania i realizacji w/w świadczenia udzielają pracownicy PCPR w Sochaczewie, w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 65 pok. 22 (parter) lub pod numerem telefonu (46) 864 18 04.

 

PCPR Sochaczew

ZOBACZ GALERIE