starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

10-09-2020 10:03

A A A

Sześcioro nauczycieli ze szkół powiatowych, otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczystość, która odbyła się w środę, 9 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, poprzedziło tradycyjne ślubowanie wg takiej oto roty:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Starosta Jolanta Gonta wraz z Urszulą Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie pogratulowały i podziękowały pedagogom za ich codzienną pracę i wkład w wychowanie młodzieży.

- Jestem pewna, że fakt, iż podnosicie Państwo swoje zawodowe kwalifikacje, będzie miał również odzwierciedlenie w jeszcze wyższej jakości kształcenia i wychowania, a nasza młodzież będzie uczona przez jeszcze bardziej wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Zarządowi Powiatu bardzo zależy na stworzeniu jak najlepszych warunków nauczania, nie tylko w sensie infrastruktury. Państwo nam zapewniacie profesjonalizm w procesie kształcenia i za to bardzo jeszcze raz dziękuję – zwracała się do nowo mianowanych pedagogów starosta Jolanta Gonta.

Nauczyciel mianowany to trzeci, po stażyście i nauczycielu kontraktowym, stopień awansu zawodowego. Tym razem uzyskali go:

Marta Białecka-Zubrzycka (nauczyciel matematyki w LO im. F. Chopina w Sochaczewie)

Sylwia Kucharska (nauczyciel przedmiotów zawodowych geodezyjnych w ZS RCKU Sochaczew)

Monika Czubak (nauczyciel przedmiotów żywieniowych w ZS RCKU Sochaczew)

Jolanta Ziółkowska (wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie)

Milena Stępniak (nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie)

Adam Dmochowski (nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie)

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji, sukcesów i wytrwałości kontynuacji pracy w zawodzie nauczyciela.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera mu drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. I tak było w przypadku sześciorga nauczycieli z trzech szkół ponadpodstawowych oraz jednej placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski. W lipcu br., po tym jak  spełnili wskazane wymagania kwalifikacyjne i odbyli staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, przystąpili oni do egzaminu. Zdali go pomyślnie i uzyskali zawodowy awans. Dodajmy, że procedura związana z awansem na stopień nauczyciela mianowanego na terenie powiatu sochaczewskiego przeprowadzana jest co roku, zazwyczaj z początkiem wakacji i przystępuje do niej zbliżona liczba nauczycieli.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE