starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Budżet Obywatelski

A A A

 

 

Znamy już projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego w Sochaczewie w 2019 roku.

 

Po przeliczeniu głosów oddanych przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego do realizacji przystąpią 3 projekty miękkie oraz 1 projekt twardy.

W dniach 9-30 września 2018 roku mieszkańcy naszego powiatu mogli oddawać głosy na 16 projektów zgłoszonych w ramach PBO. Na liście znalazły się 3 projekty miękkie i 13 projektów twardych. 

Ustalanie wyników głosowania polegało na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy projekt. Oddane głosy zostały przeliczone na punkty proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/203/2018 z dnia 14 maja 2018 roku.

 

Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2019 roku :

Projekty miękkie:

 1. „Język angielski dla każdego” - kurs nauki języka angielskiego dla mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł brutto. Ilość oddanych głosów to 2745 szt.- tj. 9696,29 punktów.

 2. „Kino letnie w Gminie Nowa Sucha” - kino plenerowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 15.000 zł brutto. Ilość oddanych głosów to 995szt.- tj. 4273,25 punktów.

 3. „Średniowieczne korzenie Powiatu Sochaczewskiego” - cykl pokazów rycerskich na terenie powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł brutto. Ilość oddanych głosów to 393 szt.- tj. 978,51 punktów

Projekt twardy:

 1. „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZSRCKU w Sochaczewie”. Szacunkowy koszt projektu 775.342 zł brutto. Ilość oddanych głosów to  4 626 szt.- tj. 15 416,66 punktów.

 

Przypominamy, iż pula środków w ramach PBO to 1.000.000 zł (projekty miękkie - 200.000 zł, projekty twarde - 800.000 zł).  Możliwość oddania głosu na wybrane projekty w ramach  PBO spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Za pośrednictwem ankiety do głosowania można było oddać maksymalnie 2 głosy. Do Starostwa wpłynęło łącznie 12 181 szt. ankiet do głosowania. Liczba głosów oddanych przez mieszkańców to 19 263 w tym 18 427 to głosy ważne, a 836 to głosy nieważne. Zdecydowana większość mieszkańców oddała głos za pomocą formy papierowej, natomiast w formie elektronicznej oddanych zostało  85 szt. ankiet do głosowania. Najwięcej głosów zostało oddanych w Kancelarii Ogólnej Starostwa tj. 13 474 szt., w Urzędzie Gminy Iłów – 1516 szt. oraz w Urzędzie Gminy Nowa Sucha 1338 szt.

 

Poniżej znajduje się zestawienie projektów twardych i projektów miękkich wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz szacunkową kwotą realizacji projektu.

 

Projekty twarde:

 

Nazwa projektu

Ilość punktów

szacunkowa kwota projektu

1. Ścieżka rowerowa i chodnik w zakresie ul. Głowackiego

2 634,48

500 000 zł

2. Modernizacja łazienek szkolnych -ZSO w Sochaczewie

2 590,96

249 200 zł

4. Elektroniczna tablica wyników dla KS PROMYK Nowa Sucha

1 180,54

50 000 zł

5. Modernizacja boiska trawiastego przy ZSRCKU w Sochaczewie

15 416,66

775 342 zł

6. Remont drogi powiatowej Młodzieszyn- Iłów

4 188,78

800 000 zł

8. Chodnik w Brzozowie Starym

1 357,83

360 000 zł

9. Przebudowa drogi powiatowej Ćmiszew-Parcel-Rybno

8 202,78

800 000 zł

10. Remont parkingów i dróg dojazdowych na terenie ZSCKP w Sochaczewie

5 854,11

556 944 zł

12. Przebudowa drogi powiatowej Rokotów, Orłów i Marysinek, gm. Nowa Sucha

5 332,72

800 000 zł

13. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miękinki”

3 782,23

480 000 zł

14. Przebudowa drogi powiatowej w obrębie Lasotka

4 267,72

800 000 zł

15. Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Żuków

2 131,31

800 000 zł

16. Przebudowa drogi 3818W pomiędzy ul. Łowicką a obwodnicą Sochaczewa

1 263,58

800 000 zł

 

Projekty miękkie:

 

Nazwa projektu

Ilość punktów

kwota projektu

3. Kino letnie plenerowe w Gminie Nowa Sucha

4273,25

15 000 zł

7. Język angielski dla każdego

9696,29

50 000 zł

11. Średniowieczne korzenie Powiatu Sochaczewskiego

978,51

50 000 zł

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za ogromne zaangażowanie i duży wkład w proces głosowania na projekty, które dotyczyły ich miejsca zamieszkania i były związany z realizacją przedstawionego przez nich pomysłu na rozwój powiatu sochaczewskiego. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do głosowania na projekty w ramach PBO w dniach 9-30 września 2018r.

 

Poniżej do pobrania Ankieta do głosowania i Klauzula informacyjna zgodna z RODO.

 

Kliknij tu---Ankieta do głosowania

Kliknij tu---Klauzula RODO

 

Zasady głosowania:

 1. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, którzy mają ukończone 18 lat w dniu głosowania;
 2. Głos na projekty można oddać za pośrednictwem ANKIETY DO GŁOSOWANIA (Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/203/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku);
 3. Do Ankiety do głosowania należy dołączyć Klauzulę informacyjna zgodną z RODO;
 4. Na ankiecie do głosowania podane są tytuły projektów przyjętych do głosowania oraz szacunkowy koszt ich realizacji;
 5. Każda uprawniona osoba może oddać jedynie jeden formularz ankiety w tym zaznaczyć maksymalnie dwa projekty z listy zgłoszonych projektów. W przypadku stwierdzenia oddania przez jedną osobę więcej niż jednej ankiety lub więcej niż dwóch projektów wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne;
 6. Ankietę do głosowania i Klauzulę RODO można wrzucić do wyznaczonych w tym celu urn w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub w urzędach gmin z terenu powiatu sochaczewskiego oraz przesłać skan wypełnionych ankiet oraz Klauzulę RODO w formie elektronicznej za pomocą e-mail na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl;
 7. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych;
 8. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne;
 9. W przypadku stwierdzenia oddania głosu przez osoby nieuprawnione, głosy oddane przez te osoby uznane będą za nieważne.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA PUNKTÓW GDZIE MOŻNA ODDAĆ GŁOS ORAZ LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO GŁOSOWANIA

Głosowanie nad projektami w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 jest już coraz bliżej. Poniżej przedstawiamy listę punktów gdzie można oddać głos na projekty oraz ostateczną listę 16 projektów przyjętych do głosowaniaw zakresie PBO.

 

Lista punktów gdzie można oddać głos:

 • Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, Kancelaria Ogólna;
 • Urząd Miasta Sochaczew, 1 Maja 16, 96-515 Sochaczew, Biuro Obsługi Klienta;
 • Urząd Gminy Sochaczew, Warszawska 115, 96-500 Sochaczew, Biuro Obsługi Klienta;
 • Urząd Gminy Rybno, Długa 20, 96-514 Rybno, Sekretariat;
 • Urząd Gminy Iłów, Płocka 2, 96-520 Iłów, Biuro Obsługi Klienta;
 • Urząd Gminy Młodzieszyn, Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, Sekretariat ;
 • Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów, Sekretariat;
 • Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, Sekretariat;
 • Urząd Gminy Teresin, Zielona 20, 96-515 Teresin, , Biuro Obsługi Klienta;
 • w formie elektronicznej za pomocą e-mail, skan wypełnionych kart do głosowania można przesłać na adres budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.

 

Lista projektów przyjętych do głosowania:

 

Lp.

Tytuł projektu

Rodzaj projektu

Opis projektu

Kwota projektu brutto

1

„Ścieżka rowerowa i chodnik”

Twardy

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w zakresie ul. Głowackiego ok. 990m.

500.000 zł.

2

„Modernizacja łazienek szkolnych w starym budynku szkolnym ZSO w Sochaczewie”

Twardy

Remont istniejących łazienek wraz z zakupem nowych urządzeń sanitarnych, biały montaż, ułożeniem terakoty i glazury oraz wymiany drzwi i oświetlenia.

249.200 zł.

 

3

„Kino letnie w Gminie Nowa Sucha”-

Miękki

Kino plenerowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego.

15.000 zł.

4

„Elektroniczna tablica wyników dla KS PROMYK Nowa Sucha”

Twardy

Elektroniczna tablica wyników usytuowana na terenie KS PROMYK Nowa Sucha.

50.000 zł.

5

„Modernizacja boiska trawiastego-budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZSRCKU w Sochaczewie”

Twardy

Modernizacja boiska wraz z budową bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZSRCKU w Sochaczewie.

775.342 zł.

6

„Remont drogi powiatowej nr 3838 Młodzieszyn- Iłów”

Twardy

Remont uszkodzonej drogi powiatowej nr 3838 od Starych Bud. na odcinku ok. 1,2 km.

800.000 zł.

7

„Język angielski dla każdego”

Miękki

Kurs nauki języka angielskiego dla mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego.

50.000 zł.

8

„Chodnik w Brzozowie Starym”

Twardy

Budowa chodnika w miejscowości Brzozów Stary przy drodze powiatowej Brzozów Stary-Iłów od Kościoła w kierunku Iłowa na długości 600m.

360.000 zł.

9

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3818 odcinka Ćmiszew-Parcel-Rybno”

Twardy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3818 od Ćmiszewa Parcel na odcinku ok. 1 km.

800.000 zł.

10

„Remont parkingów i dróg dojazdowych na terenie ZSCKP w Sochaczewie”

Twardy

Remont istniejących parkingów oraz dróg dojazdowych wewnętrznych do parkingów szkoły na terenie ZSCKP w Sochaczewie.

556.944 zł.

11

„Średniowieczne korzenie Powiatu Sochaczewskiego”

Miękki

Cykl pokazów rycerskich na terenie powiatu sochaczewskiego.

50.000 zł.

12

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3826 w miejscowości Rokotów, Orłów i Marysinek, gmina Nowa Sucha”

Twardy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3826 od miejscowości Rokotów na odcinku ok. 1 km.

800.000 zł.

13

„Przebudowa drogi powiatowej 3838W w miejscowości Miękinki”

Twardy

Przebudowa drogi powiatowej 3838W od targowicy w Iłowie do końca miejscowości Miękinki.

480.000 zł.

14

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3808 w obrębie Lasotka”

Twardy

Przebudowa uszkodzonej drogi powiatowej nr 3808 w obrębie Lasotka o długości ok. 1 km.

800.000 zł.

15

„Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Żuków”

Twardy

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Żuków wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

800.000 zł.

16

„Przebudowa drogi 3818W pomiędzy ul. Łowicką a obwodnicą Sochaczewa”

Twardy

Przebudowa drogi 3818W pomiędzy ul. Łowicką a obwodnicą Sochaczewa.

800.000 zł.

 

Przypominamy, iż swój głos na projekty mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą oddawać w dniach 9-30 września 2018r. Ankiety do głosowania i Klauzula RODO na początku września będą umieszczone do pobrania na stronie internetowej Starostwa oraz będą dostępne przy urnach do głosowania w wyznaczonych punktach.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

PROJEKTY ZGŁOSZONE DO POWIATOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu projekty w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego zostały poddane dogłębnej analizie przez wydziały i jednostki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Weryfikacja projektów odbywała się na podstawie informacji podanych przez pomysłodawców w formularzach zgłoszenia projektu oraz na podstawie dodatkowych załączników i wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji formalno-prawnej oraz kosztowej projektu. Analiza zgłoszonych projektów odbywała się zgodnie z procedurami zawartymi w regulaminie PBO. Na tej podstawie Zespół Opiniujący ds. PBO dokonał wyboru projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców powiatu sochaczewskiego tworząc „Lista projektów przyjętych do głosowania”. Przedstawiamy również „Listę projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem” .

 

Kliknij tu---Lista projektów przyjętych do głosowania:

 

Kliknij tu---Lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do zapoznania się z projektami przyjętymi do głosowania w ramach PBO oraz do udziału w głosowaniu nad projektami, które odbędzie się od dniach 9-30 września 2018r.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zakończył się etap składania projektów do PBO

Do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wpłynęło 25 projektów w ramach pierwszej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego 2019. Właśnie zakończył się etap składania wniosków przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego, można je było dostarczać w terminie 1-30 czerwca br.

Zgodnie z wymogami, wszyscy projektodawcy mogli zgłosić swoje pomysły w formie elektronicznej, a także doręczyć wniosek wraz z listą poparcia i klauzulą informacyjną zgodną z RODO do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w tradycyjnej formie papierowe. Najwięcej złożonych propozycji dotyczyło projektów twardych, w tym głównie infrastruktury drogowej.  Zgłoszone zostały również zadania miękkie z propozycjami imprez plenerowych czy kursów szkoleniowych dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego.

Zaproponowane do budżetu obywatelskiego projekty w dalszym etapie będą podlegały weryfikacji, która trwać będzie do końca lipca br. Oceny formalnej i dalszej weryfikacji dokonają właściwe merytorycznie wydziały urzędu starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne. W weryfikacji projektów będą brane pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia, w tym prawidłowość wypełnienia formularza zgłoszenia projektu i listy poparcia oraz klauzuli zgodnej z RODO, weryfikacja proponowanych kosztów realizacji projektu oraz ich rodzaj. Sprawdzona zostanie zgodność zgłoszonego projektu z obowiązującymi w gminach planami zagospodarowania przestrzennego, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem własności. Brane będzie również pod uwagę: niegenerowanie kosztów utrzymania w przyszłości, rażąco wysokich w stosunku do wartości proponowanego projektu i możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów oraz możliwość realizacji projektu w danym roku kalendarzowym.

Na etapie weryfikacji w razie stwierdzenia, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji, osoba lub organizacja składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana listownie lub pocztą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu w terminie 7 dni od momentu zawiadomienia.

Z pozytywnie zweryfikowanych propozycji projektów zespół opiniujący stworzy listę projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Wyniki z podziałem na projekty miękkie i twarde, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej propozycji oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych podane będą do publicznej wiadomości na początku sierpnia br. poprzez publikację: na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, w urzędach gmin z terenu powiatu sochaczewskiego oraz mediach lokalnych. Planowany termin głosowania nad przyjętymi projektami odbędzie się 9-30 września 2018r. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za czynny udział w tworzeniu nowych przedsięwzięć na terenie naszego powiatu i zapraszamy do głosowania na przedstawione projekty.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Budżet Obywatelski a RODO

Informujemy, iż w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (rozporządzenie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych i Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych poz. 1000) do zgłoszenia propozycji projektu w ramach PBO należy dołączyć podpisaną „Klauzule informacyjną zgodną z RODO”.

Formularz jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i w urzędach gminy z terenu powiatu sochaczewskiego wraz z „Formularzem zgłoszenia projektu” oraz „Listą poparcia projektu”.

Zapraszamy do udziału w zgłaszaniu propozycji projektów do PBO.

Kliknij tu --- Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOZYCJE PROJEKTÓW DO POWIATOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Uprzejmie informujemy, iż od 1 czerwca 2018 roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać propozycje projektów do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.

 

W  dniu 14 maja 2018 roku Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła Uchwałę nr XXXV/203/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2019.

Zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Budżetu Obywatelskiego (dalej PBO) w dniach 1-30 czerwca 2018 roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać propozycję projektów do PBO.

Konsultacje społeczne dotyczące PBO obejmują teren całego powiatu sochaczewskiego. Środki w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu, służących mieszkańcom całego powiatu sochaczewskiego. Oznacza to, że finansowane z niego zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie powiatu sochaczewskiego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Egzemplarz niniejszej uchwały wraz z załącznikami do zapoznania poniżej.

 

W budżecie obywatelskim powiatu sochaczewskiego na rok 2019 do dyspozycji mieszkańców jest kwota 1.000.000 zł, w tym:

1) 800.000 zł na projekty „twarde” o wartości - od 50.000zł do 800.000 zł;

2) 200.000 zł na projekty „miękkie” o wartości – od 10.000 zł. do 50.000 zł;

 

Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego może zgłosić:

1) każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, który ukończył 18 lat w momencie zgłoszenia projektu;

2) organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu sochaczewskiego.

Propozycje projektów można składać za pośrednictwem „Formularza zgłoszenia projektu”   wraz z „Listą poparcia dla zgłoszonego projektu” , które będą dostępne do pobrania poniżej oraz Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, a także w urzędach gmin z terenu powiatu sochaczewskiego.

 Do „Formularza zgłoszenia projektu” wnioskujący dołącza „Listę poparcia dla projektu”, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców powiatu sochaczewskiego, którzy ukończyli 18 lat w momencie udzielania poparcia. Do grupy 15 mieszkańców nie wlicza się projektodawcy. „Formularz zgłoszenia projektu” uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola.

Zgłoszenia projektu na „Formularzu zgłoszenia projektu” wraz z „Listą poparcia projektu” można dokonać wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną na adres budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Każdy uprawniony mieszkaniec lub organizacja pozarządowa powiatu sochaczewskiego może zgłosić dowolną ilość projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Po zakończeniu naboru wszystkie zgłoszone propozycje projektów spełniające wymagania formalne przejdą weryfikację, która pozwoli wyłonić ostateczną „Listę przyjętych projektów”. Projekty zawarte w Liście przyjętych projektów zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców powiatu sochaczewskiego w dniach 9 – 30 września 2018 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.

Zachęcamy wszystkich lokalnych mieszkańców do bieżącego zapoznawania się z kolejnymi etapami budżetu obywatelskiego i włączenia się w kreowanie wspólnej przestrzenie na obszarze powiatu sochaczewskiego.

 

 Dokumenty do pobrania:

Kliknij tu--- UCHWAŁA nr XXXV/203/2018

Kliknij tu--- Formularz zgłoszenia projektu

Kliknij tu--- Lista poparcia dla projektu

Kliknij tu--- Klauzula informacyjna zgodna z RODO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POSUMOWANIE II KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH POWIATOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Kliknij tu --- Raport z II konsultacji społecznych

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czas na drugie konsultacje 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie uprzejmie informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2018r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad i trybu ich przeprowadzania w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2019. Konsultacje zakończą się 23 kwietnia br. Jest to drugi etap konsultacji społecznych dotyczących zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego.

Projekt uchwały będzie dostępny w okresie trwania konsultacji (od 9 do 23 kwietnia br.) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego zapraszamy do uczestniczenia w procesie tworzenia i realizacji budżetu obywatelskiego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

projekt_uchwaly_ws._pbo.konsultacje._09.04.2018.mo.pdf
formularz_zglaszania_uwag._konsultacje_ii_ws._pbo.09.04.2018.docx

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POSUMOWANIE I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH POWIATOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 Kliknij tu --- Raport z I konsultacji społecznych

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUDŻET OBYWATELSKI

Sochaczewski samorząd powiatowy planuje przeznaczyć około 1 mln złotych z budżetu na wdrożenie budżetu obywatelskiego. Jak i na co zagospodarować wskazane środki – będą mogli zadecydować sami mieszkańcy ze wszystkich gmin powiatu i miasta Sochaczew. W tej sprawie Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła już stosowną uchwałę intencyjną. Prace nad budżetem trwają, a przed nami pierwsze konsultacje społeczne.

Od kilku lat z powodzeniem taki właśnie budżet, gdzie o przeznaczeni pewnej puli pieniędzy decydują sami obywatele, funkcjonuje w mieście Sochaczew. O jego założeniach dyskutowała też Jolanta Gonta, starosta sochaczewski podczas niedawnych spotkań z mieszkańcami powiatu, którzy pozytywnie i z zaciekawieniem odnieśli się do tego pomysłu.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym mechanizmem, w ramach, którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych danego samorządu w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Zasadniczym celem jego wprowadzenia jest chęć włączenie w procesy zarządzania danym obszarem jego mieszkańców oraz uwzględnienie w nich elementu dyskusji – konsultacji społecznych w szerokim gronie członków wspólnoty, którzy funkcjonują, jako „eksperci we własnej sprawie”. To oni przecież artykułują najlepiej swoje potrzeby i podejmują rozmowę na temat priorytetów w zakresie choćby poprawy infrastruktury drogowej. Oznacza to, iż mieszkańcy w przypadku budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać swoje własne inicjatywy i propozycje zadań, które następnie podlegają analizie pod kątem formalnym, ale i możliwości ich realizacji. Należy zaznaczyć, że nie mogą one wykraczać poza zadania własne danej jednostki samorządowej, a tym samym być zgodne z ustawą o samorządzie. Zweryfikowane propozycje poddaje się następnie pod głosowanie. Te, najczęściej wskazywane, będą miały szanse realizacji.

Zanim jednak powstanie ostateczny regulamin powiatowego budżetu obywatelskiego, chcemy, aby mieszkańcy mieli swój udział w jego tworzeniu. Stąd pracownicy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przygotowali anonimową ankietę, w której każdy mieszkaniec będzie mógł wskazać preferowaną przez siebie strukturę budżetu. Pytania dotyczą m.in. dzielenia środków na poszczególne samorządy, kryterium podziału, formy głosowania czy rodzajów zadań.

- Wszystkich mieszkańców zachęcam do wypełnienia ankiety, która ma na celu zebranie opinii dotyczących zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Chcemy, aby mieszkańcy wszystkich naszych gmin i miasta uczestniczyli w jego procesie tworzenia i realizacji - już od samego początku, od momentu utworzenia regulaminu - mówi Jolanta Gonta, starosta.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski a także w Biuletynie Informacji Publicznej i w kancelarii (biuro podawcze – na parterze, przy wejściu głównym) Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65.

Ankietę wraz z zakreślonymi odpowiedziami na zadane pytania - prosimy składać w terminie do 31 stycznia br. w formie papierowej, w godzinach pracy urzędu Starostwa lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mali: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.

załącznik

Kliknij tu----ANKIETA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE