starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Matematycy z ZS CKP na tropach liczby π

Dzień 14 marca kojarzy się nie tylko wybitnym matematykom z liczbą π. Tego dnia obchodzi ona swoje święto. W anglosaskich krajach istnieje nawet tradycja przygotowywania tego dnia „Pi pie”, czyli ciasta...

Starostowie sprawdzają postęp prac budowlanych

Trwają prace związane z przebudową budynku mieszkalnego w Chodakowie na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Podobnie, jak na budowie hali sportowej przy „Osiemdziesiątce” w Sochaczewie, kt&oa...

Rada Powiatu rozdysponowała środki PFRON

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 112 097,00 zł przyznane powiatowi sochaczewskiemu do wykorzystania w roku 2022, decyzją Rady Powiatu w Sochaczewie został...

Edycja powiatowa „Ośmiu Wspaniałych”

W siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyły się eliminacje do XVI edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Lokalny Komitet Organizacyjny przy udziale wszystki...

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nieposiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek   Інформація для власників тварин з України, які не мають комплект...

Zawiadomienie wojewody mazowieckiego

Poniżej zamieszczamy treść zawiadomienia wojewody mazowieckiego w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego nabycia przez powiat sochaczewski prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powia...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Sochaczewie

Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 us...