starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Promocja Powiatu i Stowarzyszenie razem

Promocja Powiatu i Stowarzyszenie razemWydział Promocji Starostwa Powiatowego przygotował ramowy program współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej. Z tej okazji odbyło się spotkanie dyrektora Wydziału Adama Lemiesza z Zarządem SPiKZS. Tematami wiodącymi była promocja produktów lokalnych, udział w targach rolnych, przedsiębiorczości, dożynkach, festynach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez Wydział Promocji. Istnieje możliwość organizacji takich szkoleń pod konkretne potrzeby przedsiębiorców. Przyjęta została propozycja wspólnej prezentacji powiatu na targach „POLAGRA 2004”. Przedstawione formy współpracy przyjęte zostały z zainteresowaniem i dużą dożą optymizmu, że działania takie wejdą na stałe do programów współpracy z lokalnymi wł...

11 tysięcy niepełnosprawnych

Jak wynika ze statystyk obliczanych wskaźnikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w powiecie sochaczewskim jest ponad 7.000 osób niepełnosprawnych. Jednak jak wynika z danych ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego, jest ich ponad 11 tysięcy. Liczba ta także nie jest ostateczna, gdyż, jak twierdzi Zbigniew Madej, pełnomocnik starosty, do tej pory nikt nie robił takich wyliczeń.Temat ten pojawił się na posiedzeniu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem było omówienie założeń do powstającego powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2004 - 2007. W marcu zostanie on przedstawiony Zarządowi i Radzie Powiatu. W trakcie jego przygotowywania wysłano pisma do ponad 200 jednostek, organizacji i stowarzyszeń na terenie powiatu sochaczewskiego. Nadeszło ponad 40 odpowiedzi, które dają wstępn...

Myślą już o dożynkach

Do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Wojewody Mazowieckiego Leszek Mizielińskiego skierowali sochaczewscy samorządowcy – starosta Józef Gołębiowski, burmistrz Bogumił Czubacki i wójt Mirosław Orliński zaproszenie z propozycją organizacji tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Sochaczewie. W piśmie czytamy m.in. „…Jesteśmy głęboko przekonani, że organizacja Dożynek Wojewódzkich w Sochaczewie będzie nie tylko hołdem złożonym rolnikom za ich ciężką pracę, ale również znakomitą okazją do zaprezentowania osiągnięć producentów rolnych z naszego powiatu. Mamy przyjemność Panów poinformować, że w powiecie sochaczewskim prowadzone są intensywne działania promujące rolnictwo, działania doradcze na rzecz grup zawodowych związanych z rolnictwem. Wszystk...

Kolejna próba zagospodarowania pól

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz przekazał na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu informację ze spotkania z przedstawicielami kolejnej firmy, która wykazała wstępne zainteresowanie zagospodarowaniem „pól czerwonkowskich”. Teren w centrum miasta o powierzchni 54 ha, leżący przy obwodnicy, który służył wcześniej jako pole doświadczalne ZS RCKU, mógłby się stać idealnym punktem do rozwoju przemysłu i usług. Firmę interesowało wiele spraw, m.in. stan bezrobocia na naszym terenie, potencjał siły roboczej, ogólnopolskie i lokalne układy komunikacyjne, obecność innych zakładów przemysłowych, etap przekształcenia przez Radę Miejską tego terenu pod przemysł i usługi, oraz stopień ingerencji urbanistów miasta w sprawy jego zagospodarowania. Wedł...

Są pieniądze, będą konkursy

Wejście w życie od stycznia tego roku ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie spowodowało, że pomimo przeznaczenia przez Starostwo pieniędzy na dofinansowanie tegorocznych imprez sportowych i kulturalnych, nie można ich niestety od razu wykorzystać. Stanowiło to główny powód zatroskania członków komisji kultury i sportu Rady Powiatu, którzy oceniali w piątek projekt tegorocznego powiatowego budżetu. Ustawa przewiduje bowiem konieczność przeprowadzenia konkursów na głównych organizatorów wszystkich imprez, którzy dotychczas występowali jako współorganizatorzy, sponsorzy lub pomocnicy. Tylko taki, traktowany jako główny, organizator może otrzymać dofinansowanie. Imprez takich w ciągu roku jest kilkadziesiąt, zmiana ustawowych zasad wymagać więc będzie dodatkowej pracy organizatorskiej i przygotowania pr...

Unia płaci i wymaga

Unia płaci i wymagaWłaściciele małych i średnich przedsiębiorstw powiatu sochaczewskiego mieli w styczniu okazję do zapoznania się z zasadami wprowadzania i współfinansowania ze środków Unii Europejskiej Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Szkolenie zorganizowane przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego i Urząd Miejski prowadził przedstawiciel Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORG – MASZ. Systemy ISO służą głównie zwiększeniu efektów zarządzania firmą. Przekłada się to bezpośrednio na podniesienie jakości wyrobów, a co za tym idzie, zadowolenie klienta. Unijne warunki wstąpienia wymagają w wielu przypadkach właśnie takich certyfikatów.Na spotkaniu omówione zostały zasady wdrażania systemu, projektowania i opracowania dokumentacji i wniosków o dofinansowanie, dosk...

Informator turystyczny powiatu

Informator turystyczny powiatuWydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego przygotowuje kolejny Informator Turystyczny Powiatu Sochaczewskiego W związku z tym wszystkie osoby zajmujące się agroturystyką, turystyką wiejską, stadninami koni, itp. proszone są o przysyłanie ofert i informacji dotyczących swojej działalności. Zostaną one bezpłatnie zamieszczone w Informatorze.Przypominamy, że w Wydziale Promocji i Rozwoju nadal są dostępne ankiety „Baza noclegowa i baza gastronomiczna w powiecie sochaczewskim”. Informacje zawarte w ankietach także zostaną wykorzystane w przygotowywanej publikacji.Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, pod numerami telefonów 0-46 862-76-15do19 wew. 42,43,48, lub pocztą elektroniczną e-mail: starostwo-soch@home.pl.Adam Lemiesz

Edukacyjne wolne strefy

Edukacyjne wolne strefyZarząd Powiatu na styczniowym posiedzeniu postanowił przyjąć propozycję warszawskiego Centrum Edukacji Społeczeństwa skierowaną do wszystkich samorządów powiatowych. Dotyczy ona produkcji pierwszego w kraju pełnometrażowego filmu profilaktycznego, skierowanego do dzieci i młodzieży, w którym będą oni też głównymi bohaterami. Film obrazował będzie między innymi zachowania negatywne i pozytywne w środowisku młodzieży, w szkole, domu, na imprezie i na ulicy. Jego zadaniem jest przed wszystkim promocja zdrowego trybu życia wśród tych grup oraz szerzenie walorów wychowawczych. Film ten ma być w założeniu będzie materiałem uzupełniającym powiatowe i gminne programy dotyczące poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zwłaszcza w ochronie przed środowiskiem narkotyków, alko...

Agrocertyfikat

Ponad osiemdziesięciu uczestników zgłosiło się na szkolenie organizowane 27 stycznia przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach. Dotyczyło ono problemu aktywizacji obszarów wiejskich poprzez rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, a zgromadziło rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne lub chcących rozpocząć taką działalność na terenie zachodniego Mazowsza.Spotkanie otworzyli starosta Józef Gołębiowski i dyrektor ośrodka Antoni Berdychowski. Podkreślali znaczenie rozwoju mazowieckiej wsi, a zwłaszcza udziału rolników w pracach ekologicznych i ochrony środowiska.Zalety turystyczne i formy promocji powiatu sochaczewskiego przedstawił dyrektor Wydziału Promocji Adam Lemiesz. Powiat, położony pomiędzy dużymi kompleksami Puszczy Kampinoskiej i Bolimowskiej, z coraz ...

POROZUMIENIE NAD BZURĄ

W środę 28 stycznia Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik i Wicemarszałek Bogusław Kowalski uroczyście podpisali porozumienie ze Starostą Sochaczewskim, Józefem Gołębiowskim i Wicestarostą Marcinem Kubiakiem. Porozumienie dotyczy opracowania i wdrożenia podjętego z inicjatywy powiatu sochaczewskiego, regionalnego programu ochrony środowiska „BZURA PLUS”, który będzie dopełnieniem bliźniaczego programu w województwie łódzkim. W uroczystości uczestniczył również członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Arkadiusz Czartoryski, dyrektor Biura Marszałka Ireneusz Majcher oraz burmistrz i wójtowie gmin powiatu sochaczewskiego.Na terenie województwa mazowieckiego program obejmuje gminy dorzecza Bzury znajdujące się na terenie powiatów: Grodziskiego, Pruszkowskiego, Sochaczewskiego, Warszawskiego Zachodniego, Żyr...