starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Jeszcze parę zdjęć z orkiestry

Ponieważ takich pamiątek nigdy nie jest za dużo, ośmielam się dosłać jeszcze kilka zdjęć z WOŚP. Róbta z nimi, co chceta...

Budżet, skarbnik i kontrole

Ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu była bardzo krótka. Radni bez dyskusji przyjęli uchwałę o zmianach budżetu jeszcze na rok 2003. Dotyczyły one głównie zmniejszenia dochodów powiatu w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na sprzedaż mienia (pola czerwonkowskie, nieruchomości przy ul. H. Sawickiej i Licealnej) i zmniejszenia wydatków, które nastąpiły ze względu na to, iż nie trzeba było w 2003 roku spłacać za ZOZ Sochaczew poręczonych kredytów i pożyczek. Zmian w rozdziałach poszczególnych jednostek powiatowych dokonano w celu ostatecznego urealnienia planów budżetowych.Ze względu na przejście na wcześniejszą emeryturę, radni odwołali ze stanowiska Skarbnika Powiatu Antoninę Marecką. Popularna „pani Tosia” otrzymała podziękowania i kwiaty, choć, jak stwierdził starosta Józef...

Każda złotówka dla pacjenta

Radę Społeczną ZOZ interesowała na ostatnim posiedzeniu sprawa opłat za dostarczaną do szpitala wodę. Według dyrektora szpitala Michała Milczarka, dotychczasowe faktury za dostarczaną do szpitala wodę wydawały mu się zbyt wygórowane. Po zbadaniu instalacji wodnej okazało się że nie ma żadnych wycieków, natomiast licznik założony przed laty przez miejskie służby nie posiada legalizacji i wskazuje zawyżoną liczbę zużytej wody. Po wymianie licznika rachunki za wodę spadły prawie o połowę - były od 16 do 23 tysięcy złotych miesięcznie, teraz oscylują wokół 8 – 12 tysięcy. Pacjentów natomiast nie ubyło. Ekspertyza stwierdziła uszkodzenie licznika, co mogło spowodować złe odczyty. W związku z tym dyr. Milczarek zwrócił się do Zakładu Wodociągów i Kan...

Zakupy i krew

22 grudnia odbyło się kolejne, ostatnie w 2003 roku posiedzenie Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego. Głównym tematem było zaopiniowanie zmian w planie inwestycyjnym szpitala jeszcze na rok 2003. W projekcie dodatkowego planu, wycenionego wstępnie na prawie 160 tys. zł, mieści się m.in. zwiększenie wartości zakupu szafy zamrażalniczej (potrzebna będzie większa niż planowano – koszt ok. 1.000 zł). Konieczna jest licencja na oprogramowanie komputerowe (8.500 zł), dotychczas używane na pirackich zasadach, a także zakup sieciowej drukarki laserowej (4.000 zł). Remont sieci zasilającej szpital w energię elektryczną to ok. 6 tys. zł, remont holu głównego i modernizacja wejścia do budynku szpitala – 45 tys. zł. Za 20 tys. zł zmodernizowana zostanie sieć telefoniczna, która pozwoli rodzinom na lepszy, bezpośredni kontakt z chorymi. ...

Coraz mniej bezrobotnych

Zakończenie roku było także okazją do podsumowania działań Powiatowego Urzędu Pracy. Na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 30 grudnia, kierownik PUP Krzysztof Wasilewski przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy na obszarze działania sochaczewskiego PUP na koniec listopada 2003 roku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na ten dzień wynosiła 5.594 osoby i w porównaniu do października zmalała o 37 osób (w tym 31 kobiet). Z ewidencji wyłączono 439 osób, w tym 259 w związku z podjęciem pracy, a Urząd posiadał w dyspozycji 146 ofert pracy. Na koniec tego okresu w rejestrze figurowało 263 absolwentów, w tym m.in. 51 – szkół wyższych, 87 – szkół policealnych i zawodowych, 42 – LO, 82 – szkół zasadniczych i zawodowych.Od marca dał się zauważyć spadek bezrobocia (z 16...

Nowa siedziba PUP i Poradni

Nowa siedziba PUP i PoradniOd stycznia 2004 Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przeprowadziły się do nowych pomieszczeń. Od 2 stycznia PUP, a od 5 poradnia przyjmują swoich interesantów przy ul. Kusocińskiego 11, w nowo wyremontowanym budynku, w którym kiedyś mieściło się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Idąc od strony ul Warszawskiej, jest to ostatnia posesja przed ul. Olimpijską – naprzeciw Hali MKS Orkan. Powiatowy Urząd Pracy co prawda nie powiększył zbytnio swojego stanu posiadania, lecz przyjęcia interesantów w nowych pomieszczeniach będą i dla nich, i dla pracowników łatwiejsze i przyjemniejsze. Dotychczasowe pomieszczenia przy ul. H. Sawickiej nie spełniały żadnych norm inspekcji pracy, Sanepidu itp. Poradnia, która dotychczas mieściła się w kilku ciasnych klitkach pawilonu Szkoły Pods...

Dla dzieci z porażeniem mózgowym

Dla dzieci z porażeniem mózgowymOd 5 stycznia rozpoczęła w Sochaczewie działalność nowa poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci z porażeniem mózgowym. Uroczyste otwarcie miało miejsce 30 grudnia i było jednocześnie zakończeniem obchodzonego na terenie powiatu Europejskiego Roku Niepełnosprawnych. Obecni byli m.in. starosta Józef Gołębiowski, ksiądz Jan Kaczmarczyk, który poświęcił placówkę, prezes Stowarzyszenia „Po pierwsze rodzina” Małgorzata Bal, dr Elżbieta Matuszewska – Woźnica – inicjator tego przedsięwzięcia na terenie powiatu sochaczewskiego, pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych – Zbigniew Madej, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego – Teresa Przybylska, prezes Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” – Jadwiga Dąbrowska. Poradni...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na ostatnim w roku 2003 posiedzeniu Zarząd zdecydował o podpisaniu porozumienia dotyczącego przejęcia od Urzędu Marszałkowskiego odcinka drogi krajowej nr 50 o długości 913 metrów. Jest to związane z oddaniem do użytku obwodnicy Młodzieszyna i pozytywną decyzją Rady Powiatu.* Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003.* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zapoznał Zarząd z projektem nowej inwestycji planowanej na działce po przedszkolu przy ul. 1 Maja. Biuro projektowe wystąpiło o określenie wstępnych warunków technicznych kanalizacji deszczowej oraz wjazdów na parking dla ponad 100 samochodów przy planowanym w tym miejscu supermarkecie o pow. 1730 mkw.* W związku z pismem Dyrekcji PKP dotyczącym remontu i przebudowy przejazdu kolejowego przy ul. Boryszewskiej Zarząd zaproponował wsp&#...

Dla dzieci z porażeniem mózgowym

Jak poinformował Zbigniew Madej, pełnomocnik starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 30 grudnia odbędzie się otwarcie przychodni dla dzieci z porażeniem mózgowym. Toczące się od wiosny tego roku rozmowy na temat jej powstania zostały uwieńczone sukcesem. Starosta Józef Gołębiowski obiecał w czerwcu pomoc dla warszawskiego Stowarzyszenia „Po pierwsze rodzina”, które wraz z sochaczewskim Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych oraz dr Elżbietą Matuszewską – Woźnicą było inicjatorem powstania takiej placówki. Starania zostały uwieńczone sukcesem, a w przygotowanych pomieszczeniach przy ul. Chodakowskiej, a właściwie w ich części zajmowanej dotychczas przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, którą starosta Gołębiowski udostępnił prz...

Święta coraz bliżej

Szanowni Państwo ! Mieszkańcy Powiatu Sochaczewskiego !Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, spotkamy się przy stołach wigilijnych. Święta to czas spokoju, wspomnień, zadumy, wzruszeń, a przede wszystkim radości w gronie najbliższych.Niech wieczór wigilijny doda Państwu siły i pogody ducha, a święta przyniosą radość i pokój w każdej rodzinie oraz wiarę i nadzieję na następny, lepszy rok. Wszystkim mieszkańcom powiatu sochaczewskiego życzę pomyślności i wytrwałości z dążeniu do zaplanowanych celów. Niech przyszły rok 2004 przyniesie Państwu spełnienie najskrytszych marzeń, szczęście i powodzenie w życiu prywatnym i zawodowym. Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek