starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA Wersja kontrastowa

Aktualności

Ortograficzne szaleństwa

Ponad 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sochaczewskiego wzięło udział w szkolnych eliminacjach konkursu „Potyczki z ortografią”. Pierwszy powiatowy konkurs wyłonił 34 finalistów, którzy 2 grudnia w sali ZS RCKU reprezentowali Zespół Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Niższe Seminarium Duchowne z Niepokalanowa, Zespół Szkół z Teresina, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J Iwaszkiewicza.Finaliści mieli do wylosowania jeden z czterech tekstów dyktand przygotowanych przez nauczycieli szkół średnich. Jak narzekali, trafili niestety na najtrudniejsze, zatytułowane „Karnawał szaleństwa”. Roiło się tam od „rdzawozł...

Targowiska do poprawy

Starosta Józef Gołębiowski, powiatowy lekarz weterynarii Wojciech Wojciechowski oraz kierownik stacji sanitarno – epidemiologicznej Maria Olędzka wizytowali tereny przeznaczone przez właścicieli pod targowiska zwierząt w Kozłowie Biskupim i Kożuszkach.Utworzone dwa targowiska w miejsce zlikwidowanego przy ul Granicznej, jak się okazuje, działają na razie bezprawnie.Rozporządzenie ministra rolnictwa z października 2002 r. określa dokładnie, jakie wymagania stawiane są takim miejscom. Powinny być na nich wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków, odpowiednie dla ilości gromadzonych zwierząt; urządzenia do załadunku lub wyładunku; odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o zakażenie; pomieszczenia dom przytrzymywania środków żywienia zwierząt oraz pomieszczenia do składowania środków...

Samorządowe Forum Rolnictwa

Starosta Józef Gołębiowski wziął w dniach 5 i 6 grudnia udział w II Mazowieckim Forum Samorządowym, które odbyło się w Serocku. W Prezydium Forum zasiedli m.in. przewodniczący sejmowej komisji europejskiej Józef Oleksy, minister rolnictwa Wojciech Olejniczak, sekretarz stanu ministerstwa infrastruktury Andrzej Piłat, przewodniczący sejmiku mazowieckiego Piotr Fogler, marszałek województwa Adam Struzik i wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński. Udział w Forum wzięli także Marszałek Sejmu RP Marek Borowski, posłowie, senatorowie, przedstawiciele Prezydenta i Rządu RP, instytucji centralnych, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast i gmin województwa mazowieckiego, działacze samorządowi, delegacje z sąsiednich województw.Głównym tematem była „Modernizacja polskiej wsi w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”. W jego ...

Starostowie o rolnictwie, zdrowiu i budżecie

Odbywający się raz na kwartał konwent starostów województwa mazowieckiego zgromadził ich tym razem Pruszkowie. Powiat sochaczewski reprezentował wicestarosta Marcin Kubiak. 3 i 4 grudnia uczestnicy zapoznali się z zasadami finansowania inwestycji drogowych i zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, stanie przygotowań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do obsługi bezpośrednich płatności dla rolników oraz realizacji programu SAPARD w województwie mazowieckim.Dyskusja toczyła się również wokół rozwiązania zasad gospodarki odpadami i realizacji „Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu”.Duża część Konwentu poświęcona została ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Starostowie omawiali założenia projektowanych zmian systemowych w ochronie zdrow...

Starostowie o rolnictwie, zdrowiu i budżecie

Starostowie o rolnictwie, zdrowiu i budżecieOdbywający się raz na kwartał konwent starostów województwa mazowieckiego zgromadził ich tym razem Pruszkowie. Powiat sochaczewski reprezentował wicestarosta Marcin Kubiak. 3 i 4 grudnia uczestnicy zapoznali się z zasadami finansowania inwestycji drogowych i zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, stanie przygotowań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do obsługi bezpośrednich płatności dla rolników oraz realizacji programu SAPARD w województwie mazowieckim.Dyskusja toczyła się również wokół rozwiązania zasad gospodarki odpadami i realizacji „Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu”.Duża część Konwentu poświęcona została ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Starostowie omawiali założenia ...

Czy burmistrz podaruje szpitalowi podatek

Zarząd Powiatu zapoznał się z odwołaniem dyrektora Szpitala Powiatowego Michała Milczarka od upomnienia burmistrza miasta nakazującego zapłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 155.977,80 zł. W uzasadnieniu odwołania od decyzji burmistrza dyrektor podkreśla, że szpital będąc samodzielnym zakładem koszty swojej działalności pokrywa ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych. Pomimo wykonywania świadczeń ponad ustalony plan, w ilościach odpowiadających zgłaszalności chorych, kwota finansowania nie pokrywa wszystkich kosztów funkcjonowania zakładu.Trudną sytuację powoduje również konieczność zapewnienia opieki zdrowotnej w każdej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia bez względu na koszty. Także „ustawa 203” w zakresie podniesienia pracownikom wynagrodzeń bez zapewnienia jakichkolwiek źró...

Wystąpienie starosty Jóżefa Gołębiowskiego na otwarciu obwodnicy

Na otwarciu obwodnicy przed burmistrzem Bogumiłem Czubackim głos zabierał również starosta Józef Gołębiowski, o czym nie poinformowało "żródło" Urzędu Miejskiego. Dlategpo pozwolę sobie przytoczyć jego krótką wypowiedź."W dniu dzisiejszym oddajemy do użytkowania kolejny odcinek inwestycji drogowej na terenie powiatu sochaczewskiego. Należy w tym miejscu przypomnieć, że staraniem Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z państwowych i unijnych środków budżetowych wybudowano na terenie naszego powiatu takie inwestycje, jak most na Wiśle w Wyszogrodzie, zmodernizowano drogę łączącą ten most z Młodzieszynem, wybudowano obwodnicę Młodzieszyna, zmodernizowano odcinek drogi Ruszki – Żdżarów oraz drogę nr 50 Sochaczew – Żyrardów. In...

Zarząd Powiatu nadal w niepełnym składzie

Zarząd Powiatu nadal w niepełnym składzieSympatycznym akcentem złożenia życzeń imieninowych przez wiceprzewodniczącego Rady Jana Aleksandra Łopatę solenizantom – radnym – Zdzisławowi Tymińskiemu, Tadeuszowi Korysiowi, Januszowi Ciurze oraz Andrzejom – Grabarkowi i Chełpińskiemu, rozpoczęła się 28 listopada XV sesja Rady Powiatu. Radni przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa i realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Komisja Bezpieczeństwa Rady stwierdziła, że przyjęte i realizowane kierunki działania w zakresie poprawy istniejącego stanu przez merytoryczne instytucje, służby i inspekcje przynoszą oczekiwane pozytywne rezultaty. Stwierdziła także, że bezpośredni wpływ na występujące jeszcze słabe ogniwa ...

Sapard i ciasto bezowe

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach i Starostwo Powiatowe byli organizatorem finałów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości i Gospodarstwie Domowym, które odbyły się 24 listopada w pracowni ODR przy ul. Piłsudskiego. Wzięło w ich udział dziewiętnaście pań i tylko jeden „rodzynek męski”. Reprezentowali po eliminacjach gminnych Teresin, Nową Suchą, Rybno, Młodzieszyn i Sochaczew. Gości przywitał dyrektor Ośrodka Antoni Berdychowski, a uroczyste otwarcie ogłosił wicestarosta Marcin Kubiak. Obecny był dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Adam Lemiesz.Finaliści przez 40 minut wypełniali 30.pytaniowe, wcale nieatwe testy związane z tematyką Olimpiady. Najlepsze wyniki – po 30 prawidłowych odpowiedzi uzyskały panie Zofia Gorzowska z Jasieńca, gmina Rybno i Marzena Tondera z Bielic, gmina Sochaczew, zd...

Most pod ochroną

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu ocenę i warianty remontu lub budowy nowego mostu na rzece Utracie w Chodakowie. Na posiedzenie zaproszone zostały przedstawicielki społecznego komitetu budowy mostu – panie Irena Repsz i Małgorzata Wesołowska. Ponieważ Zarząd wyraził wolę wykonania dokładnej ekspertyzy mostu, Powiatowy Zarząd Dróg zlecił już jej wykonanie. Konieczna będzie przy tym ścisła współpraca z konserwatorem zabytków, gdyż most, a praktycznie dwa, położone obok siebie mosty, stoją w strefie ochronnej chodakowskiego młyna. Prace te przewidziane są w projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. M. Wesołowska podkreślała obawy mieszkańców, którzy zaczynają sobie zdawać sprawę, że taka trasa może być dla nich nieszczęśc...