starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Aktualności

Takiego turnieju jeszcze nie było

Trzydzieści meczy w ciągu trzech dni, dziesięć najlepszych polskich drużyn, 140 czołowych zawodniczek – to wszystko czeka nas w Sochaczewie od 27 do 29 maja w Hali Sportowej Gimnazjum nr 2 przy ul. Staszica. VI Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodziczek Dziewcząt urodzonych w 1991 r. i młodszych o Puchar Starosty Sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego będzie największą tego typu imprezą w Polsce – zapewnia organizator imprezy, Zenon Grąbczewski z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Do Sochaczewa zapowiedziały swój przyjazd najlepsze w kraju – MTS Kwidzyn, MKS „Vambresia” Wąbrzeźno, CHKS Łódź II, GLUKS „Maraton” Wiśniewo, MKS „Mazur” Sierpc, GUKS „Dwójka” Łomża, CHKS Łódź I, UKS Busko Zdrój i UKS „Viktoria” Tomaszów Maz...

Tylko dla rowerzystów

Środa 25 maja jest ostatnim dniem zapisów na VI Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. Organizatorami są Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”. Każdego roku w Rajdzie biorą udział całe rodziny, grupy przyjaciół i turyści indywidualni w wieku od kilku do prawie osiemdziesięciu lat. W tym roku impreza odbędzie się w sobotę 4 czerwca, a rowerzyści udadzą się do Granicy w Puszczy Kampinoskiej. Trasa Rajdu liczy ok. 44 km i będzie pokonywana w zwartej grupie w asyście policji, karetki pogotowia i serwisu technicznego. Obowiązki komandorów podobnie jak w ubiegłych latach będą sprawować Franciszek Wilczkowski i Piotr Ciurzyński. W Granicy odbędzie się piknik rodzinny połączony z ogniskiem i grillowaniem. Zapisy są przyjmowane w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego...

Dwanaście uchwał

Tyle właśnie projektów uchwał zostanie przedstawionych radnym na XXXVI Sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego, która rozpocznie się 20 maja o godz. 15,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. Uchwały obejmować będą zmiany w budżecie powiatu na rok 2005; zaciągnięcie kredytu na wykonanie wymiany okien w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza; nadania Statutów nowym szkołom otwieranym od 1 września – Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Uzupełniającemu, Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych i Szkole Policealnej w Zespole Szkół CKP, Szkole Policealnej dla Dorosłych w ZS RCKU, Szkole Policealnej dla Dorosłych w ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie; przekazania oświatowego zadania publicznego; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 12 maja Zarząd i dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański zapoznali się z informacją dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego Michała Milczarka o aktualnej sytuacji w szpitalu. Informacje dotyczyły głównie zakończenia sporów dotyczących finansowania modernizacji kotłowni oraz koniecznych działaniach podejmowanych po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji służby zdrowia. * Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu oraz projekt programu sesji Rady, która odbędzie się 20 maja 2005 r. * Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński poinformował, że 1 maja wchodzi w życie protokół dodatkowy do układu zbiorowego pracy dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach powiatowych. 20 maja zostanie podjęta uchwała Rady Powiatu w sprawie zwiększenia stawki minimalnego wynagrodzen...

Mistrzowie u starosty

Na zaproszenie starosty Józefa Gołębiowskiego na spotkanie z Zarządem Powiatu 12 maja do siedziby Starostwa przybył Piotr Kurkiewicz, judoka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka”, który w ostatnim dniu kwietnia został Mistrzem Polski juniorów młodszych i mistrzem XI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii 66 kg. Złote medale na podium odbierali we dwóch - młody mistrz oraz jego trener, znany już nie tylko w Sochaczewie Janusz Piechna Wraz z nimi na spotkanie z Zarządem przybyła także Agata Przybyłowska, która zdobyła na mistrzostwach Polski juniorek brązowy medal oraz brat mistrza Jakub Kurkiewicz, także z juniorskim brązem. Starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz oraz członkowie Zarządu – Włodzimierz Gerasik i Zbigniew Pakuła w trakcie krótkiej rozmowy interesowali się drogą do sukcesu ...

Powiat w półfinale „Ligi Inicjatyw Powiatowych”

Jury V edycji Konkursu „Liga Inicjatyw Powiatowych" pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego na posiedzeniu 11 maja 2005 r. wyłoniło grupę 24 półfinalistów. Na konkurs zostało nadesłanych z całego kraju 227 projektów, w tym trzy przygotowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Do półfinału zakwalifikował się jeden z nich - projekt „Podróże Kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Inspiracją akcji promocyjnej „Przez podniebienie do serca, czyli podróże kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej” był ogólnopolski konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, którego etap regionalny odbył się podczas Dożynek Wojewódzkich w Sochaczewie, natomiast finał miał miejsce na Międzynarodowych Targach „Polagra” w pawilonie produktu lokalnego i regionalnego. Jak zauważyli uczestnicy kon...

Podpisane statuty - bliźniacze miasta

Kwietniowa, włoska wizyta samorządowców powiatu sochaczewskiego zaowocowała podpisaniem statutów bliźniaczych powiatów i gmin. Dokumenty obwieszczają utworzenie powiatów i gmin bliźniaczych „…mając na celu zachęcenie do wymian w dziedzinie kulturowej, turystycznej, społecznej, ekonomicznej i innych sprawach w interesie naszych mieszkańców. Deklarujemy z powagą nasze życzenie rozwijania wzajemnego zrozumienia, szacunku i przyjaźni pomiędzy naszymi mieszkańcami, a zatem otwarcie się na dalszą współpracę i integrowanie mieszkańców Unii Europejskiej”. Statuty Powiatowe podpisali Armado Cusani, prezydent prowincji Latina w regionie Lazio oraz Józef Gołębiowski, starosta powiatu sochaczewskiego. Statuty Gmin Bliźniaczych parafowali - Sandro Bartolomeo, burmistrz gminy Formia i Andrzej Fijołek, wójt Brochowa; Giuseppina Giovanno...

O dwa miliony mniej za kotłownię

Starosta Józef Gołębiowski i Zarząd Powiatu pogratulowali na posiedzeniu Zarządu dyrektorowi Szpitala Powiatowego Michałowi Milczarkowi pomyślnego zakończenia negocjacji mających na celu ustalenie wysokości i zapłatę rzeczywistych kosztów modernizacji szpitalnej kotłowni. Kotłownia, której koszt miał początkowo wynosić 4.244 tys. zł (w przeliczeniu na szwajcarskie franki), spłacać miała swoje zadłużenie z oszczędności wynikających ze zmniejszonego zużycia oleju opałowego. Zakładano je na 30 – 35 proc. I rzeczywiście, ilość tę osiągnięto (aktualnie to 38 proc.), nie wynikła ona jednak tylko z iluzorycznych oszczędności, lecz głównie z odłączenia od kotłowni okolicznych bloków i wymiany okien w szpitalu, co o ok. 1/3 zmniejszyło ilość koniecznego do wyprodukowa...

Fach po szkole

Już niedługo absolwenci gimnazjów zaczną nowy etap swojej kariery naukowej. Jak wynika z sondaży, spośród pół miliona obecnych gimnazjalistów, 90 procent wybierze szkoły kończące się maturą. Większość wybierze licea, ale coraz bardziej popularne stają się technika. Ponieważ za uczniem idą pieniądze, szkoły średnie starają się kusić uczniów nowościami. Nie inaczej jest w powiecie sochaczewskim. Dla 1.296 gimnazjalistów przygotowano 1.456 miejsc. Razem ze szkołami uzupełniającymi dla dorosłych to 1.736 planowanych od września miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. Rada Powiatu zatwierdziła plan sieci szkół na ten rok, wraz z propozycjami kierunków nauczania. Kierunki te zależały będą jednak od ilości chętnych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F...

Budżet na tacy

Starosta Józef Gołębiowski i Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak przedstawiali radnym na XXXV, absolutoryjnej sesji wykonanie budżetu powiatu za rok 2004. Określony w uchwale budżetowej na 2004 rok plan dochodów w kwocie 42.526.000 zł. zmniejszony został w trakcie roku do 39.829.815 zł. i wykonany w 99,5 proc. Plan dochodów własnych zmniejszony został na skutek nie zrealizowania sprzedaży majątku. Nie wykonany został też plan dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na kwotę 144.238 zł. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 44.708.912 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 43.032.476 zł., co stanowi 96,2 proc. planu.Budżet na 2004 rok zamknął się deficyt...