starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Aktualności

Cały rok rzecznika

Od 2002 roku w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie powołana została instytucja Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Po trzech latach widać, jak potrzebna była ta inicjatywa. XXXIII sesja Rady Powiatu podsumowała działalność rzecznika w 2004 roku. Jak wynika ze sprawozdania Ireneusza Góralczyka, głównymi problemami, z jakimi spotykali się interesanci, była trudność w korzystaniu z prawa do reklamacji zakupionych produktów oraz uzyskanie właściwej jakości świadczonych usług, jak również samo wyegzekwowanie ich wykonania. Ciężar poszczególnych kategorii spraw rozkładał się mniej więcej równo pomiędzy rynek towarów oraz rynek usług. Jak ocenia powiatowy rzecznik, martwi lawinowy wzrost reklamacji szeregu grup towarów, co spowodowane jest m.in. silnym poczuciem bezkarności wśród sprzedawców. W liczbach - udzielono...

Ocena porządku i bezpieczeństwa

Dwie połączone komisje – Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu, w skład której wchodzą powiatowi radni oraz Komisja Porządku i Bezpieczeństwa przy Staroście Sochaczewskim – która z kolei składa się z szefów i przedstawicieli służb, organizacji i instytucji zajmujących się tym zagadnieniem – podsumowały powiatowy stan w roku 2004. Składane kolejno sprawozdania podsumowały ubiegłoroczną działalność i wyniki policji, prokuratury, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, straży pożarnej.We wnioskach wysnutych z tych sprawozdań i dyskusji wielu ze sprawozdawców podkreślało stale poprawiającą się sytuację na ich kierunkach pracy. W policyjnych statystykach zmniejszyła się ilość przestępstw kryminalnyc...

Polska potrzebuje Europy, Europa Polski

Te słowa Jana Pawła II przypominały się na każdym kroku kwietniowej, włoskiej wizyty samorządowców powiatów warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego. Były uwieńczeniem podniosłej uroczystość w Pałacu Valentini, podczas której podpisane zostały listy intencyjne o współpracy w ramach Programu SMEnterReg pomiędzy szefami partnerskich powiatów oraz gmin włoskich i polskich. W imieniu władz powiatu sochaczewskiego porozumienie z prowincją Latina podpisał Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski, a z gminami włoskimi Wójtowie Joanna Szymańska i Andrzej Fijołek.Starosta Józef Gołębiowski przewodził także polskiej delegacji w drodze do partnerskiej Latiny, stolicy prowincji o tej samej nazwie, która swój dynamiczny rozwój zawdzięcza Benito Mussoliniemu. Po wojnie aż do roku 1990 piękn...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 5 maja Zarząd zatwierdził przedstawione przez dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego wnioski komisji kultury, sportu i turystyki Rady Powiatu o przyznanie Pucharów Starosty jako nagród w II Maratonie w Chodzie w Puszczy Kampinoskiej (organizator – Klub Maratończyka) oraz w Rajdzie „WISŁA” (ZHP). Zarząd weźmie także pod uwagę możliwość dofinansowania orkiestry kameralnej przy okazji występów podczas świąt powiatowych. * Starosta Józef Gołębiowski interesował się aktualnym stanem przygotowań do tegorocznego pleneru malarskiego, który odbędzie się od 2 do 15 lipca w Unieściu koło Mielna. Plener organizowany jest od początku istnienia powiatu według takich samych kryteriów, dla młodzieży szczególnie uzdolnionej plastycznie, głównie ze szkół gimnazjalnych i po...

Samorządowa misja

Od 13 do 17 kwietnia przebywała w Regionie Lazio we Włoszech samorządowa misja w ramach inauguracji współpracy w ramach Europejskiego Programu Aktywizacji i Integracji Podregionów SMEnterReg. Ze strony włoskiej obejmuje to Region Lazio (Provincia – Roma, Latina i Frosinone), angielskiej – West Midlands (District – Lichfield, Kidderminster, Stafford), polskiej – Mazowsze (Powiat – Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa Zachodnia, Sochaczew). W skład polskiej delegacji wchodzili starostowie powiatów – Józef Gołębiowski i Jan Żychliński, a z powiatu sochaczewskiego także wójtowie gmin Młodzieszyn - Joanna Szymańska i Brochów – Andrzej Fijołek. Delegację, wraz ze stojącym na jej czele Jerzym Samborskim – przewodniczącym komitetu sterującego SMEnterReg, przyjmowali m.in. Cesare Cocchi – prezydent Confartaginiato Regione Lazio, prezydent Metr...

Absolutorium po godzinie

Godzinę czasu potrzebowali 28 kwietnia radni powiatowi, aby udzielić Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu 2004 roku. Na XXXV sesji za udzieleniem głosowało 13 radnych, przeciw – 1, 6 radnych wstrzymało się od głosu.Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił Starosta Józef Gołębiowski, zaś Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak uzupełniła je analizą dochodów i wydatków w stosunku do roku 2003. Jak z nich wynika, budżet charakteryzował się mniejszą wysokością subwencji przy i tak wzroście dochodów. Przedłożone sprawozdanie szczegółowo przedstawiło przebieg jego realizacji, oraz zawarło sprawozdania jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz Wydziałów Starostwa. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu zawiera jednak uwagę o zobowiązaniach, kt...

Rowerzyści na start

W tym roku już po raz szósty wystartuje Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. Impreza odbędzie się w sobotę 4 czerwca, a rowerzyści przemierzą trasę z Sochaczewa do Granicy w Puszczy Kampinoskiej, gdzie odbędzie się piknik rodzinny. W poprzednich latach w Rajdzie brało udział około 300 miłośników aktywnego wypoczynku z województw mazowieckiego i łódzkiego. Najmłodsi uczestnicy liczyli 6-8 lat, najstarsi około 80. Na szlak wyruszały całe rodziny, grupy przyjaciół, doświadczeni rowerzyści i osoby korzystające z roweru od święta. Stałymi gośćmi Rajdu są rowerzyści z Warszawy, Łodzi, Żyrardowa, Łowicza, Skierniewic, Ożarowa, Domaniewic, Siedlec, a nawet ze Szwecji.Trasa Rajdu jest przygotowywana pod kątem rekreacji i liczy około 40 kilometrów, które pokonuje si&#...

Olimpijski plakat

Zarząd Województwa Mazowieckiego i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich ogłosiły konkurs na plakat promujący hasła Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, której gospodarzem w tym roku będzie województwo mazowieckie. Prace kolorowe lub jednobarwne o wymiarach 50 x 70 cm złożone do 15 maja w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie będą ocenianie przez sportowe jury. Prace nie mogą być podpisane – na odwrocie winna znajdować się przyklejona, zamknięta koperta z nazwiskiem i mieniem autora, szkołą oraz kontaktem telefonicznym lub e-mail. Konkurs przewidziany jest dla uczniów wszystkich szkół, domów kultury, ognisk i pracowni plastycznych oraz młodzieży. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody, albumy, dyplomy i puchary. Andrzej Wach

PCPR – pieniądze i pomoc

Jak wynika ze sprawozdania dyrektora sochaczewskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sylwestra Szymańskiego, które przedstawione zostanie radnym na sesji Rady Powiatu, w 2004 roku wykonanie budżetu z zakresu pomocy społecznej w powiecie zrealizowano w wysokości 5.476.149 zł. Z tego powiat z własnych pieniędzy wydał 1.954.706 zł, dotacje wyniosły 3.509.442 zł. PCPR otrzymał także od wojewody dodatkowo 165 tysięcy. Na placówki opiekuńczo – wychowawcze wydano 1,337 mln, z tego na Dom Dziecka w Giżycach 1,112 mln zł. Na Dom Pomocy Społecznej – 1.039 tysięcy złotych. Organizacje pozarządowe otrzymały 184 tys. zł, a kontynuacja nauki i usamodzielnienie wychowanków placówek kosztowało 376 tysięcy. Rodziny zastępcze otrzymały 1,260 mln złotych. Z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na po...

Powiat Sochaczewski wyróżniony

Wspólne stoisko wystawiennicze, zorganizowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Jutrzenka” otrzymało wyróżnienie podczas Międzynarodowych Targów Łódzkich „Na styku Kultur – Regiony Turystyczne 2005”. Powiat sochaczewski brał udział w konkursie na najciekawszą promocję oferty targowej w kategorii region turystyczny. Jury konkursowe doceniło ciekawe połączenie oferty turystycznej z pracami osób niepełnosprawnych, w których w dużej części autorzy nawiązywali do walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Sochaczewskiej. Powiat reklamował się pod hasłem „Ziemia Sochaczewska – Blisko Ciebie”.