starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Aktualności

Kampinoski Euro Velo

Na zaproszenie starosty Józefa Gołębiowskiego w Sochaczewie gościli Marek Zamana oraz Wiktor Nowostka - inicjatorzy budowy trasy rowerowej „Zielony Szlak” na zachodnim Mazowszu. W spotkaniu z nim oraz udział wzięli przedstawiciele tych gmin naszego powiatu, przez które będzie przebiegał szlak, chociaż do współpracy przy jego tworzeniu i towarzyszących mu lokalnych ścieżek rowerowych zostaną także zaproszone gminy, przez które nie przebiega główna trasa. Swoje pole inwestowania będą mieli również lokalni przedsiębiorcy. „Zielony Szlak” ma być na początek na terenie Puszczy Kampinoskiej częścią „Euro Velo”, czyli tras rowerowych obejmujących całą Europę, a finansowanych ze środków unijnych. Oprócz ścieżek rowerowych stworzone zostaną bikelandy – ośrodki, w któ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia Zarząd przyjął uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Iłów.* Zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację działań opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu przez organizacje pozarządowe w 2005 roku. * Dyr. Mirosława Świerczewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła zasady porozumienia powiatów żyrardowskiego sochaczewskiego dotyczącego wspólnego prowadzenia i utrzymywania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na ten rok zgodnie z aneksem do porozumienia przewidziano 55.400 zł jako sochaczewskie koszty obsługi zespołu.* Zarz...

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Obrady XXXV sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego rozpoczną się 28 kwietnia o godz. 12,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65. Głównym punktem obrad będzie dyskusja nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Wcześniej radni przyjmą sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu powiatu w roku 2004, wraz ze sprawozdaniami jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa. Przedstawiona zostanie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady. Sesję zakończą jak zwykle informacje z prac Zarządu i Prezydium Rady pomiędzy sesjami, wnioski i interpelacje radnych oraz sprawy różne. Andrzej Wach

Miłość i przyroda w życiu człowieka - konkurs

W dniu 20 kwietnia o godz. 10,oo w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie odbyły się eliminacje II edycji konkursu recytatorsko – plastycznego na szczeblu powiatu, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu pod kierunkiem Zofii Bernackiej jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem i przejęciem prezentowali przygotowany repertuar literacki na temat „Miłość w literaturze polskiej”.Jury w składzie – Zofia Przybysz – polonistka, Bogumiła Król – doradca metodyczny ds. sztuki, Zofia Bernacka – specjalista ds. kultury w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, Aneta Fabisiak – pracownik Wydziału Oświaty, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, dykcję i sposób interpretacji postanowiło pr...

Komputery do końca kwietnia

Jeszcze tylko do końca tygodnia osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu. Mogą to być wózki elektryczne dla osób niepełnosprawnych z jednoczesną dysfunkcją kończyn dolnych i górnych; oprzyrządowanie dostosowujące samochód do potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu – w wieku aktywności zawodowej; sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla niepełnosprawnych - dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i studentów w wieku do 26 lat, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez względu na rodzaj niepełnosprawności.Wnioski o dofinansowanie oraz szczegółowe informacje można uz...

PFRON w powiecie

Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni podzielili pieniądze przyznane na ten rok przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W sumie wynosi to 1.350.631 złotych. Zgodnie z propozycjami Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych pieniądze te podzielono na następujące zadania (obejmujące jedynie osoby niepełnosprawne lub w niektórych przypadkach częściowo ich opiekunów): udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej – 30 tys. zł; finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego – 15 tys. zł; dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych – 5 tys. zł; zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie umów zawartych w latach poprzednich – 87.703 zł; dofinansowanie ko...

Słoneczne Targi

Jak zgadzali się zwiedzający i organizatorzy, ładna pogoda to połowa sukcesu. Tak było i w ostatnią niedzielę na terenie Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, gdzie około dziesięciu tysięcy osób odwiedziło XII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Targi, których organizatorami byli – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ZS RCKU i Starostwo Powiatowe, zgromadziły także ponad 100 wystawców z różnych stron kraju – od Opola do Hajnówki. Targi zaszczycili swoją obecnością także nasi parlamentarzyści – senatorowie Jolanta Popiołek i Zbigniew Kraszewski oraz poseł Benedykt Suchecki. Po uroczystym otwarciu dokonanym przez starostę Józefa Gołębiowskiego, dyrektora MODR Antoniego Berdychowskiego i gospodarza - dyr. RCKU Dariusza Miłkowskieg...

Ostatni dzwonek dla wystawców

XII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości już 24 kwietnia. Natomiast zgłoszenia wystawców organizatorzy przyjmują tylko do środy (20 kwiecień). Do dyspozycji wystawców są tylko tereny na zewnątrz hali, a cena jednego metra kwadratowego wynosi 10 zł. Za energię elektryczną trzeba zapłacić 12 zł za dzień. Zgłoszenia prosimy dostarczać do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach, tel/fax (46) 861 80 90. Formularze są do pobrania na stronie www.powiat.sochaczew.pl lub bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (tel. 862 76 15 w.43). Zapraszamy.

TARGOWE WIEŚCI

Zapraszamy na TargiSerdecznie zapraszamy Państwa na XII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości – Sochaczew 2005 organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Bielice, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Targi odbędą się 24 kwietnia na terenie Gospodarstwa Pomocniczego ZS RCKU przy ul. Głowackiego. Miło nam zakomunikować, że patronat nad naszą imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Świadczy to o tym, że Sochaczewskie Targi cieszą się uznaniem nie tylko w naszym powiecie. Mamy nadzieję, iż w podczas Targów, z bogatej oferty wiodących firm powiatu sochaczewskiego, Mazowsza i innych regionów, każdy z Państwa znajdzie atrakcyjną propozycję dla siebie. W programie Targów, obok prezentacji gospodarczych,...

Żółty tydzień – II dawka

Do 25 kwietnia przypada termin podania II dawki szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz II dawki szczepionki skojarzonej, uodparniającej na oba typy wirusów A i B. Należy pamiętać, że tylko przyjęcie pełnego cyklu szczepień, zapewnia długotrwałą ochronę przed zachorowaniem na wirusowe zapalenie wątroby.Osoby, które w czasie marcowej XV edycji „Żółtego Tygodnia” poddały się szczepieniu I dawką, powinny ponownie zgłosić się do punktów zabiegowych. Jak podało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.szczepienia.pl do akcji przystąpiły cztery sochaczewskie przychodnie:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego „MEDI-LUX” Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 1, 96 - 500 Sochaczewtel. (046) 862 25 28Niepublic...